Informasjon om BCG-vaksinasjon

0
348

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjonsmateriell om administrasjon av vaksinen.

Det er opprettet en egen nettside om BCG-vaksinasjon med informasjon om injeksjonsteknikk og andre aspekter ved BCG-vaksinasjon. I tillegg er det laget en instruksjonsfilm som viser riktig administrasjonsmåte.

Det er også laget en ny brosjyre til foreldre med informasjon om BCG-vaksine. Denne er flerspråklig og kan bestilles eller lastes ned på nettsiden:

Foredrag om flytting av BCG-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet:

Det er ingen endring i hvilke barn som skal få tilbud om BCG-vaksine i program. Informasjonsmateriellet er ment til helsepersonell som er involvert i vaksinasjonsarbeidet, men kan også brukes av andre som ønsker informasjon.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.