Innsatte har barn

0
176

220px-Kari_Henriksen_-_ArbeiderpartietAv stortingsrepresentant Kari Henriksen, Arbeiderpartiet   I Norge har til enhver tid fra fem til ni tusen barn en av foreldrene i fengsel. Deres barndom er ofte komplisert. Mange av de bekymringene de har er knyttet til bekymringer for den innsatte moren eller faren. Deres offer er en trøblete barndom og vi må gjøre mer for å bedre deres hverdag. Arbeiderpartiet vil at alle barn skal ha like muligheter til å ha en god barndom. Vi vet at blant de som soner i dag har rundt en tredjedel hatt foreldre med kriminell erfaring, en tredjedel erfaring med barnevern og en tredjedel psykiske og fysiske lidelser. Dagens barn av innsatte bør ikke bære den samme børen som deres foreldre gjorde, i dag vet vi mer. Barn av innsatte forteller om ensomhet, å være annerledes og at de må holde det hemmelig at mor eller far er i fengsel. De har ofte fantasibilder av forholdene i fengselet, de lever med savn og bekymringer over hvordan forelderen har det. Dette er ikke godt for barna. Jeg har derfor fremmet forslag i Stortinget om å lovfeste barnekontakt i fengsler. Barnekontakter skal ha kunnskap om hva som er viktig for barn å få informasjon om og hvordan informasjonen og besøk kan tilrettelegges ut fra barnas behov. De kan hjelpe barna og foreldrene slik at barnas belastninger reduseres. Mange engasjerte ansatte i kriminalomsorgen har allerede avsatt personell til slik oppfølging, med gode resultater. Alle barn bør ha slikt tilbud uavhengig av hvilket fengsel deres forelder soner i. Derfor er lovfesting viktig.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.