Kjernejournal for 1,1 millioner i vest

0
285

Tenk deg at en ukjent pasient blir akutt lagt inn på ditt sykehus. Pasienten er for syk til å formidle at hun tidligere har hatt alvorlige komplikasjoner med narkose. Da ville en Post-it i pannen på pasienten med slik informasjon vært nyttig.

Kjernejournal skal gi tryggere behandling, særlig i akutte situasjoner når det haster for helsepersonell å få tak i viktige og oppdaterte opplysninger om pasienten. Allerede finnes det eksempler på at løsningen har ført til tryggere behandling og at liv har blitt reddet.

Stor nytte av liten innsats

I kjernejournal får du oversikt over:

  • kritisk informasjon som kan være avgjørende for valg av videre behandling, for eksempelalvorlig allergi overfølsomhetsreaksjoner
  • legemidler som er hentet ut fra apotek, samt gyldige e-resepter
  • familie, nåværende/tidligere fastlege
  • besøkshistorikk fra spesialisthelsetjenesten

Som lege/helsepersonell bidrar du slik:

  • Snakk om kjernejournal med pasienten din
  • Registrer kritisk informasjon når det er en naturlig del av konsultasjonen og i samråd med pasienten
  • Slå opp i kjernejournal når du har pasient til behandling

Liten innsats kan gi stor nytte

Registrerer du kritisk info om din pasient, gjør du en tjeneste for en kollega som senere møter pasienten uten å kjenne ham. Men alle som legger opplysninger inn i eller gjør oppslag i kjernejournal, gjør først og fremst en tjeneste for pasienten.

Godkjenningsprøve først

Før du kan både registrere informasjon om pasientene dine og slå opp i kjernejournal i behandlingen, må du ta godkjenningsprøven. Dette gjør du på Helsedirektoratet sider for godkjenningsprøve og opplæring.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.