Kjeveleddproblem til Haukeland

0
132

​For å sikre at pasienter med alvorlige kjeveleddproblem får grundig utredning, oppfordrer Helsedirektoratet at disse pasientene blir vurdert for henvisning til Haukeland universitetssykehus.​

​I fjor ble det etablert et omfattende tverrfaglig utredningstilbud for pasienter med invalidiserende temporomandibulær lidelse (TMD).  Tilbudet ble etablert ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

– Vi er usikre på om tilbudet er tilstrekkelig kjent i tjenesten, sier Jon-Torgeir Lunke, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Smerter i kjeve og kinn

TMD er et samlebegrep som favner bredt, men de vanligste symptomene er smerte og ubehag lokalisert til kjeveledd, kjeve og kinn, med mulig utstråling til øyehulen, panne, tinning, nakke, hals og tenner. Smertene kan være av varierende intensitet.

Vil ha bedre oppfølging av pasientene

Fordi det tidligere ikke har vært et nasjonalt, tverrfaglig tilbud om diagnostisering og behandling av pasienter med alvorlige kjeveleddproblem, oppsøker en del pasienter i dag private tilbud utenlands.

– Vi ønsker at pasienter med invalidiserende plager skal få en tverrfaglig utredning og tilbud om et behandlingsopplegg her i Norge. Det er viktig at tjenesten tar pasientene på alvor og at hver enkelt pasient får en tverrfaglig vurdering og avklaring videre, sier Lunke.

Dersom flere alvorlig rammede pasienter blir henvist til tilbudet i Bergen vil man også få bredere kunnskap om pasientgruppen og kunne kartlegge hvor stort omfanget av de alvorlig rammede pasientene er.

– Dette vil igjen bidra til bedre grunnlag for å evaluere utredningstilbudet og de behandlingstiltakene som gis, sier avdelingsdirektøren.

Mer informasjon

På nettsidene til Helse Berge, Haukeland universitetssykehus, ligger det mer informasjon om TMD-tilbudet og hvordan henvise pasienter dit.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.