Klara Klok får 4,5 millioner

0
120

KLARAKLOK1Helsedirektoratet har bevilget ytterligere 4,52 millioner kroner til videre drift av Klara Klok. 

Tilleggsbevilgningen på 4,52 millioner kroner innebærer at Klara Klok får totalt 11, 3 millioner kroner fra Helsedirektoratet i 2014, noe som tilsvarer bevilgningen for 2013.

Tilleggsbevilgningen på 4,52 millioner kroner innebærer at Klara Klok får totalt 11, 3 millioner kroner fra Helsedirektoratet i 2014, noe som tilsvarer bevilgningen for 2013.

– Klara Klok er en populær tjeneste som holder et høyt faglig nivå og har stor troverdighet og nedslagsfelt blant barn og ungdom. Vi er derfor glade for at vi har funnet en løsning som legger til rette for videre drift ut året, sier fungerende avdelingsdirektør Guri Sæther i Helsedirektoratet.

– Hun understreker at det er  viktig at det finnes en slik tjeneste for barn og unge som av ulike grunner ikke kan eller ikke ønsker å oppsøke en helsestasjon om spørsmål knyttet til egen helse som f.eks; famileforhold, psykisk helse, seksualitet, kropp og rus.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.