Klart for storøvelse i Oslo

0
86

Et viktig mål ved øvelsen er å trene på samarbeid mellom ulike europeiske ressurser som vil bli tilkalt gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlige for øvelsen som er en del av Det europeiske øvelsesprogrammet for sivil beredskap. Øvelsen er dermed delfinansiert av EU-kommisjonen. I øvelsen deltar alle relevante aktører fra alle nivå – Oslo kommune, Fylkesmannen, andre regionale og nasjonale myndigheter, europeiske og internasjonale team samt EUs sivile krisehåndteringssenter (ERCC) som er underlagt Kommisjonens generaldirektorat for humanitær bistand og sivil beredskap, ECHO. EUs kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering, Christos Stylianides, vil være til stede for å observere deler av øvelsen.

Formålet med øvelsen er å få testet og trent på effektiv planlegging, beslutningsprosedyrer og evnen til å spre informasjon til media og befolkningen. Teamet fra EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering (UCPM) skal fungere som bindeledd mellom de sivile beredskapsressursene som blir sent til Norge fra de deltakende europeiske statene. EUs krisehåndteringssenter i Brussel vil også bli testet under øvelsen.

Bakgrunn
EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering leder og koordinerer 32 europeiske lands samarbeid om sivilt beredskap i krisesituasjoner, forebygging og responstid (EUs 28 medlemsland, Norge, Island, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Montenegro). Gjennom mekanismen kan de deltakende landene knytte ressursene sine sammen for å kunne bistå kriserammede land over hele verden.

Kommisjonen leder mekanismen gjennom krisehåndteringssentret ERCC som kontinuerlig overvåker både pågående kriser og potensielle kriser verden rundt. ERCC fungerer også som et informasjonssenter og som koordinator når kriser oppstår.

Kommisjonen organiserer og finansierer en rekke slike øvelser årlig gjennom generaldirektoratet ECHO. I tillegg til fullskalaøvelser som denne, gjennomføres også mindre simuleringsøvelser for å teste samordningsmekanismens respons.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.