Klimaendringer og barns stemmer

0
274

Klimaet endrer seg, og vår sårbarhet ved katastrofer kommer i hovedsak fra fem faktorer; menneskeskapte endringer i landskap, geografi, geologi, ekstremvær og global oppvarming.

Spørsmålet er hva vil dagens barn arve etter oss, og hva vil de selv gjøre når de blir voksne? Vil de fortsette å forårsake klimaendringer eller vil de gjøre endringene som skal til for å redde jorden? Ved hvilken alder skal vi begynne å engasjere den neste generasjonen i denne problemstillingen, og hvordan kan vi som voksne tydelig promotere gode vaner? Hvordan kan vi tydeligere være vårt ansvar bevisst når det gjelder å sørge for at våre barn og barnebarn arver en bærekraftig verden?

barnekunst2

Artikkel 12, i FNs konvensjon om barnets rettigheter slår fast at: Alle barn har rett til å uttrykke sine synspunkter og at disse synspunktene skal tas på alvor. Dessverre er det slik at den største og mest sårbare befolkningsgruppen ofte ikke blir gitt muligheten til å si sin mening, og blir heller ikke inkludert som bevisste deltakere i diskusjoner om alvorlige emner hvor utfallet faktisk påvirker dem.

I denne utstillingen stiller barn og unge fra hele verden spørsmål til hele det voksne samfunnet og de tar opp forskjellige relevante, essensielle og universelle prinsipper. For de fleste voksne er umiddelbarheten og barndommens underverker bare svake minner. Men gjennom å oppleve disse kunstneriske uttrykkene og visjonene, får vi en sjelden mulighet til å utforske verden sett fra et barns perspektiv. Kan hende vi til og med gjenoppdager vårt eget indre barn. Utstillingen fungerer også som en sterk påminnelse om den moralske forpliktelsen vi har for våre barn som hører fremtiden til.

Vi som voksne burde evne å gi fornuftige og positive svar, og vi burde alle gjøre en innsats for å la barn og unge fungere som globale borgere, og la de spille viktige roller ved flere arenaer – i hjemmet og i regjeringen, på lokalt og internasjonalt nivå. Barn opplever verden annerledes og mer direkte, ofte uten filter mot skuffelser, opprørende hendelser og livet generelt. Med deres kreative og motstandsdyktige fantasi stiller de oss spørsmål, og de besitter en egen evne til å omforme sine meninger og uttrykk til mektige frø av håp og livsglede.

Det er uten tvil at barn fortjener å bli anerkjent og ansett som aktive, inspirerende agenter for globale endringer mot en bærekraftig fremtid, helt uavhengig av tid og sted!

barnekunst 3

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.