Klynge for ny medisin

0
362
guttorm-haraldsen-2Nylig ble det første møtet i Norwegian Inflammation Network (NORIN) arrangert. Dette er en nyetablert innovasjonsklynge som skal stimulere til innovasjon av nye medisinske produkter og tjenester gjennom samspill mellom akademiske og industrielle miljøer. NORIN skal være en møteplass for aktører innen forskning, innovasjon og kunnskapsformidling. I programmet presenteres foredrag fra aktører som spenner fra basalforskningsmiljøene over norske suksessbedrifter til finansieringsordninger for innovasjon. Professor Guttorm Haraldsen (bildet) er leder i NORIN.

 

Behandling av kroniske betennelsessykdommer som leddgikt, kronisk tarmbetennelse, multippel sklerose og psoriasis krever betydelige ressurser. For eksempel kostet bruk av biologiske legemidler til slike sykdommer i Norge 2,2 milliarder NOK i 2012. Det er derfor et stort behov for å maksimere utbyttet av disse kostnadene i å gi pasientene riktig og tilstrekkelig behandling, utvikle legemidler med færre bivirkninger, identifisere pasienter som ikke har effekt av dagens behandling og legge grunnen for å utvikle nye medisiner til de sistnevnte. Et innovasjonsnettverk som NORIN kan fasilitere det nødvendige og komplekse samspillet mellom akademia, investorer, regulatoriske myndigheter, spesialiserte rådgivere innen formulering og kliniske utprøving, sertifiserte produsenter og endelig farmasøytisk industri.

kgj_inflam_res_web

 

Opprettet i mars i år

NORIN ble opprettet i mars 2014 på initiativ fra det nyopprettede K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskningved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus. I stiftelsen deltok 27 forskningsinstitusjoner, bedrifter, pasient­organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Inflammasjon og immunologi er forskningsfokus for to sentra for Fremragende Forskning (SFF) og tre K.G. Jebsen-sentra (fire av disse sentra opprettet i 2013).

Inflammasjonsforskning for 250 millioner

Samlet sett utgjør disse og andre offentlige investeringer innen inflammasjonsforskning minst 250 mill. NOK over en 10 års periode. Denne satsingen viderefører en lang og allerede meget sterk forskningstradisjon og har skapt et solid kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling. Kunnskap gir næringsmuligheter og langs hele den helsemessige verdikjeden fra forebygging til diagnose, behandling og omsorg åpner det seg et marked for ny teknologi som kan understøtte helsevesenets innsats innenfor disse lidelsene.

Behov for innovasjonsnettverk

Det komplekse samspillet mellom akademia, investorer, regulatoriske myndigheter, spesialiserte rådgivere innen formulering og kliniske utprøving, sertifiserte produsenter og endelig farmasøytisk industri, skaper et sterkt behov for et innovasjonsnettverk. NORINs formål er å utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter, med sikte på å øke klyngens dynamikk og attraktivitet og den enkelte bedrifts innovasjonsevne og konkurransekraft. NORIN skal som nettverk stimulere til bedret utnyttelse av EU’s finansieringsprogrammer og bidra til å etablere kontakter som kan øke tilfanget av internasjonale partnere.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.