Klynger seg for helseteknologi

0
289
Klynger seg til helseteknolgi
Fra venstre: Ole Johan Borge i Innovasjon Norge, Kathrine Myhre, leder NCE Health Technology og Olav Åsgård fra klyngen. Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge

BILDETEKST: Fra venstre: Ole Johan Borge i Innovasjon Norge, Kathrine Myhre, leder NCE Health Technology og Olav Åsgård fra klyngen. Foto: Terje Borud / Innovasjon Norge

 

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag syv nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling. I dette inngår forskning og innovasjon som viktige verktøy for å løse utfordringer og bygge langsiktig kompetanse.

  • Statusen som NCE muliggjør realisering av det globale potensialet i den norske helseteknologinæringen, sier Kathrine Myhre.

Klynger for helseteknologi
Health Technology er tidligere kjent under navnet Oslo Medtech, og representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Klyngen har et stort antall deltakerbedrifter med tyngdepunkt i Oslo-regionen. De har initiert et bredt samarbeid innad i klyngen, og med nasjonale og internasjonale partnere om kompetanseutvikling, innovasjon og markedsorientering.

  • Dette er viktig for hele medtec-bransjen i Norge, og det er svært gledelig og fortjent at de får denne anerkjennelsen. Oslo Medtech har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene, og nå får de mulighet til å akselerere, sier Ole Johan Borge fra Innovasjon Norge som har jobbet med klyngen siden starten.Siden etableringen har de hatt en sterk tilstrømning av nye medlemmer og bidratt til utvikling av en lang rekke av nyskapende prosjekter innen helseteknologibransjen. I dag er omlag 175 aktører med i klyngen.
  • Oslo Medtech har skapt stor tillitt og et godt samarbeidsklima mellom nasjonale og internasjonale aktører. Dette er et fortrinn norske bedrifter vil ha nytte av også i den internasjonale konkurransen. NCE-bragden hadde ikke vært mulig uten en sterk klyngeledelse og aktivt bidrag fra alle aktørene i bransjen, sier Borge.
  • Klynger for helseteknologi
    Klynger seg for helseteknologi

  • Klynger og samarbeid gir effekt

    Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. I følge Menon Business Economics gir klyngesatsingen økt verdiskaping. En annen effektanalyse som SSB har utarbeidet viser også at bedrifter som deltar i klyngesamarbeid både har høyere omsetning og sysselsetting sammenlignet med bedrifter som ikke deltar i slikt samarbeid.

Viktig satsing
Både næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer. Regjeringen har i tråd med i budsjettet for 2015 satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som er organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Her er de nye næringsklyngene:

GCE (Global Centres of Expertise)- program for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder).                
GCE Subsea (Bergen
)

NCE (Norwegian Centres of Expertise – program for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon:
Health Technology (Oslo)                
Seafood Innovation Cluster (Vestlandet)               
NCE Eyde (Agder-fylkene)

Arena – program for klynger i tidlig fase:               
Arena Innovasjon Torskefisk (Lofoten og Vesterålen)              
Arena olje- og gassklynge Helgeland (Mo i Rana)               
Oslo Ed Tech Cluster (Oslo)

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.