Kortere vei til godkjent sykepleier

0
132
Nå har Helsedirektoratet, SAK og Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) samarbeidet om opprettelsen av en ny studiemodul, «Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag», som vil bidra til at flere kan nå målet om norsk autorisasjon som sykepleier.
– Vi er glade for at folk velger en utdanning innen helse og har lyst til å arbeide i norsk helsevesen. Denne nye modulen gjør det mulig for flere å komplettere sin utdanning på kortere tid enn tidligere, sier avdelingsdirektør Silje Anine Bell i Helsedirektoratet.
Utdanning utenfor EØS vurderes
Autorisasjon er en bekreftelse på at du har de faglige kunnskapene og den praktiske erfaringen som skal til for å fylle kravene vi har satt til et helsefaglig yrke i Norge og EØS. Helsefaglige utdanninger innen EØS kvalifiserer til autorisasjon i Norge, mens utdanninger fra andre land må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Hvis man får avslag på søknad om autorisasjon som sykepleier i Norge, får man også en vurdering av hva kandidaten mangler for å kunne oppnå autorisasjon.  «Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag» vil være det som mangler hos mange av søkerne.
– Vi legger nå til rette for at de som ønsker autorisasjon i Norge kan oppnå det på en raskere og enklere måte en tidligere, sier avdelingsdirektør Silje Anine Bell i Helsedirektoratet.
Koster 19.000 kroner
Studiet går over to semestre, gir 33 studiepoeng og koster 19 000 kroner. Innholdet i dette studiet har tidligere kun vært mulig å ta som en integrert del av sykepleierutdanningen over tre år. Helsedirektoratet har gitt tilskudd til HiOA for at de skulle utvikle et tilbud om denne modulen i et eget løp.
Kurset kan ikke gi en garanti om autorisasjon, fordi hver søknad om autorisasjon etter regelverket må behandles individuelt. Emnet vil heller ikke være tilstrekkelig for alle som får avslag på autorisasjon som sykepleier i Norge, fordi noen mangler flere emner. Det er foreløpig ikke mulig å søke opptak til andre enkeltemner. For å komplettere utdanning fra utlandet med andre emner, må man fremdeles søke opptak til norsk sykepleierutdanning, og så søke studiestedet om fritak fra enkeltemner basert på tidligere studier. Helse- og utdanningsmyndighetene vil samarbeide videre for å se om det er andre tiltak som kan gjøre det lettere å få godkjent utenlandsk utdanning slik at kompetansen kan komme til nytte for norsk helsevesen.
 
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.