Kreft blant innvandrere

0
241

Vi trenger mer kunnskap om kreftforekomst i ulike innvandrergrupper i Norge, og det forebyggende arbeidet må målrettes og tilpasses de aktuelle innvandrergruppene.

Dette går frem av en ny rapport som NAKMI og Kreftregisteret har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Målet med rapporten har vært å oppsummere funn fra studier gjort på kreftforekomst og risikofaktorer for innvandrere til Europa og Nord-Amerika, og å identifisere potensielle utfordringer for Norge. Det finnes lite kunnskap om kreft blant innvandrere i Norge. Denne rapporten er svar på ett av tiltakene i Nasjonal strategi om innvandreres helse.

Forekomst av kreft er betydelig høyere i vestlige høyinntekstland som Norge enn i Øst-Asia og Afrika. Forekomst av ulike kreftformer endres når folk flytter fra land med lav forekomst til land med høy forekomst. Årsaken er at migranter tilpasser sin livsstil til det nye landet. Målrettet forebyggende arbeid i innvandrerbefolkningen er viktig for å motvirke økt forekomst av livsstilsrelatert kreft.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.