Krever sykepleierløft

0
403
sykepleierløft

 

Norske helse- og omsorgstjenester er blant de beste i verden. Likevel finnes det
utfordringer. Det blir stadig flere pasienter, mer kompliserte helsetilstander og økte
forventninger til kvalitet. Alt for mange opplever at tjenestene ikke møter deres
behov eller at rettighetene deres blir brutt. Sykepleierne er en viktig del
av løsningen på disse utfordringene.

Sykepleierløftet består av sju ulike tiltak som skal sikre befolkningen gode helse- og omsorgstjenester. De ulike tiltakene er:

 • En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid
  • Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500 000 kroner, innen utgangen av 2019
  • En pasientfokusert bemanningsnorm
  • En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning
  • Full lønn for sykepleiere under spesialisering
  • Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten
  • Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav

Sykepleierløftet ble presentert i forbindelse med NSFs samhandlingskonferanse 2.-3. februar.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.