Kropp + medier = problem

0
176
Sosiale og tradisjonelle medier flommer over av fotballfruer med bar mage, idrettsstjerner i bar overkropp og vanlige folk som flasher muskler på treningssentre. Meningene er mange, og debatten raser. Men hva vet vi egentlig om kroppspress anno 2015?

– Det eneste vi vet sikkert er at det er mange som ytrer seg, men få som har kunnskap om fenomenet kroppspress. Vi som har kropp, fysisk aktivitet og trening som fag ønsker en bedre debatt, melder Cecilie Kappelslåen (20) fra Dombås, studenstyreleder ved NIH.

Hun og resten av studentstyret er bekymret for den eksplosive utviklingen av kropps-, trenings- og matstoff, spesielt i sosiale medier.

– Hva fører det til at man hele dagen blir bombardert av idealiserte kropper, mat og treningstips? Er vi som har det kroppslige helt sentralt i vår hverdag oppmerksomme nok på hva vi publiserer og hvem som er mottakere i andre enden? Målet vårt er mer kunnskap og økt bevissthet rundt temaet, forklarer hun.

Tirsdag 3. mars kl. 12.30 er det klart for debatten Kropp + medier = problem? Panelet består av:

  • Therese Fostervold Mathisen: Ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat med prosjekt om spiseforstyrrelser, NIH
  • Pia Seeberg: PT og skribent, Det nye shape up
  • Per Tøien: kommunikasjonssjef, Norges idrettsforbund
  • Lotte Oxholm: Idrettslærer, Sandvika VGS
  • Kari Graver: Psykologspesialist, VILLA sult

Studentstyrelederen mener det er naturlig at det er nettopp NIH-studentene som tar initiativ til debatten.

– Vi som skal jobbe med mennesker og fysisk aktivitet skal bevege oss i et minefelt. Vi etterlyser flere og bedre faglige perspektiver på problemstillinger knyttet til kroppspress. Jeg vil bør mer kunnskap den dagen jeg skal jobbe som kroppsøvingslærer, mener Cecilie Kappelslåen.

Ordstyrer for debatten, Gro Rugseth, er førsteamanuensis på NIH, og underviser blant annet kroppsøvingsstudentene. Hun er enig i Kappelslåens perspektiv.

– Denne debatten blir en del av en større faglig tilnærming til problemet. Her på NIH jobber vi med problemstillinger knyttet til kroppspress fra flere vinkler. Vi ønsker å forstå fenomenet bedre, forklarer hun.

– Menneskekroppen er utgangspunktet for vår virksomhet. Vi må klare å oppøve en kritisk distanse til kropp i sosiale medier, samtidig som vi lever midt oppe i det selv. Det er svært utfordrende. Jeg er derfor veldig glad for at studentene har tatt dette initiativet, sier Rugseth.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.