Kvinner overser en viktig jernkilde

0
113
– Det er synd at så mange unge jenter og kvinner ikke får i seg nok jern gjennom kostholdet, sier matrådgiver Britt Marlene Kåsin. Denne uken markerer MatPrat «World Iron Awarness Week». Målet er å øke bevisstheten om at man i et sunt og variert kosthold også bør inkludere jernrike matvarer. Jernmangel er av Verdens Helseorganisasjon definert som den mest utbredte næringsstoffmangelen på verdensbasis, og er en global folkehelseutfordring.

En fersk undersøkelse gjennomført av YouGov med mål å sjekke holdninger og kunnskap om jern blant kvinner i fertil alder, viser at norske kvinner opplever selv å ha god kunnskap om kosthold. Likevel er det kun 23 prosent av de spurte som oppgir at de er opptatt av å inkludere gode kilder til jern i sitt kosthold, sier Kåsin.

Viktig jernkilde  

Rødt kjøtt er en av de viktigste kildene til jern i det norske kostholdet. Dess rødere kjøttet er, dess mer jern inneholder det. – Hvitt kjøtt oppfattes som magrere og sunnere blant mange, og kvinner velger ofte hvitt fremfor rødt kjøtt. En viktig kilde til jern blir dermed borte i kostholdet, understreker Kåsin. – Det kanskje ikke alle tenker over, er at rødt kjøtt også kan være magert. Velger du biffer som storfekjøtt av indre – og ytrefilet, inneholder de kun 2-4 prosent fett.

Det er overraskende at så mange kvinner mener at de har god kunnskap om og interesse for sunt kosthold.  De kjenner til hvilke matvarer som er gode jernkilder, allikevel spiser de ikke nok av dem.  Unge jenter og kvinner i fertil alder er blant de mest utsatte, blant annet på grunn av menstruasjon.

At kun 35 prosent av de spurte visste at jernet i kjøtt er lettere tilgjengelig for opptak i kroppen enn f.eks. i brød, er også et tankekors. Jern er ikke «bare jern», det er et viktig poeng.

– Mange etterlyser mer informasjon om jerninnhold i matvarer. Symptomer på jernmangel er at man kan føle seg trett, slapp og sliten. Når nøkkelen til å forebygge dette kan ligge i kostholdet, er det rart at man ikke er mer bevisst på dette, sier Kåsin.

jern 7

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.