Legeforeningen forstår frustrasjon

0
176

– Å vise forståelse for en frustrasjon blant medlemmene, er noe helt annet enn å mane til ulovlig aksjon i fredstid, sier Jon Helle til Dagens Medisin.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, ved administrerende direktør Anne Kari Bratten, mener Legeforeningen indirekte skal ha støttet oppfordringer til ulovlig aksjon.

Foreligger ingen aksjon

I et brev fra Spekter vises det til et intervju med Legeforeningens visepresident, Jon Helle, om et forslag diskutert i kommentatorfeltet til Dagens Medisin. Konkret handler forslaget om å nekte å kode DRG (Diagnose Relaterte Grupper). Legeforeningen presiserer i sitt svar til Spekter at de ikke er kjent med at det foregår slike aksjoner.

– Vi tar avstand fra forslaget om å nekte å DRG-kode aktivitet. Det har verken blitt fremsatt eller blitt støttet av Legeforeningen. Legeforeningen er enig med Spekter i at en unnlatelse av å registrere DRG-kode vil kunne være i strid med arbeidstakers plikter etter arbeidsavtalen, og at en eventuell aksjon med dette innhold vil kunne være i strid med fredsplikten, skriver president Hege Gjessing i brevet.

Partene er i disse dager til mekling.

Støtter frustrasjon, ikke ulovlig aksjon

Helle uttrykker i Dagens Medisin en forventning om at medlemmer følger arbeidslivets spilleregler og norsk lov. Han legger også til grunn at Legeforeningen har understreket nettopp dette i svaret til Spekter.

–  Å vise forståelse for en frustrasjon i medlemsmassen er noe helt annet enn å mane til ulovlig aksjon i fredstid. Det oppfordrer vi selvfølgelig ikke til. Etter det Legeforeningen vet er det heller ingen slike aksjoner på gang, sier Helle.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.