Legeforeningen ønsker at siste røyk blir stumpet i 2035

0
175

Legeforeningen sitt forslag om å utfase salg av tobakk inne 2035, er et forslag i riktig retning. Det betyr at flere støtter LHLs tidligere krav om sterkere virkemidler for å skape et tobakksfritt samfunn. Nå må politikerne følge opp, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Hvert år dør 5 100 nordmenn grunnet røyking, i tillegg til flere hundre personer som dør hvert år av sykdom som skyldes passiv røyking. For å ta konsekvensene av dette har LHL foreslått et omsetnings- og innførselsforbud for røyketobakk og sigaretter.

– Vi har tidligere sagt at et slik forbud bør kunne trå i kraft ti år etter at det er vedtatt. Men det viktigste her er ikke 10 eller 20 år.

Det viktigste er at vi blir enige om virkemidler som er sterke nok til å nå målet, og at vi i tillegg til å vedta et kommende forbud, også har tiltak som hjelper de som i dag røyker til å kunne slutte. Det er også viktig at vi hindrer at nye røykere kommer til fram mot at forbudet trår i kraft, sier Jahren.

Legeforeningen: – Behov for innskjerpinger i tobakksloven

Jahren er glad for at også Legeforeningen kommer med forslag til hvordan utfasingen av tobakk kan skje.

– Vi er enig i de tiltak Legeforeningen foreslår, som er helt i tråd med forslag vi også har fremmet. Vi mener at det er behov for en forsterket tobakksstrategi i to faser. Fase én med ytterligere innskjerpinger i tobakksskadeloven. Og fase to med omsetnings- og innførselsforbud for røyketobakk og sigaretter, sier Jahren.

Jahren og presidenten i Legeforeningen, Hege Gjessing, er helt på linje i synet på at ingenting har sterkere innvirkning på leveutsiktene og helsen enn å slutte å røyke. – Tobakk har ingen helsegevinst. Det er en gift som dreper.

Hadde tobakk vært et tilsetningsstoff i mat, hadde det naturligvis vært forbudt for lenge siden. Det viktigste enkelttiltaket for å bedre folkehelsen, er å få slutt på røyking, sier Jahren.

Både Jahren og Gjessing etterlyser at Norge må bli en foregangsland i kampen mot tobakk. – Politikerne har et spesielt ansvar for å ta lederskap i denne kampen. De har gjort en del, men ikke nok. Vi ønsker oss en enda tydeligere helseminister på dette området, sier Jahren.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.