Legemidler skader pasientene

0
149

Det sa Per Kristian Faksvåg, fagdirektør i Apotekforeningen, på konferansen «Helse og fremtid» arrangert av Novartis og Legemiddelindustrien, skriver Apotekerforeningen.

På konferansen, der pasienten og legemiddelinformasjon var tema, kom det frem at rundt 700 saker til pasientombudene i Norge i 2014 skyldes feil i forbindelse med legemidler, og at det skjer cirka 1000 dødsfall årlig som følge av feil bruk av legemidler. Særlig eldre og kronisk syke pasienter som står på flere medisiner er i risikogruppen. Det bør settes i gang tiltak for de pasientene som bruker legemidler med særlig høy risiko for bivirkninger.

– Vi må sikre at pasienten får effekt av behandlingen, vi må redusere risikoen for bivirkninger, øke livskvalitet og redusere risiko for å dø, sa Faksvåg i sitt innlegg.

Hjelp til hjerte- og karpasienter
Apotekforeningen har igangsatt en studie der 1 500 pasienter som starter opp med et legemiddel innen hjerte- og karområdet, får tilbud om to oppfølgingssamtaler med farmasøyt i apoteket. Målet er å øke etterlevelsen hos disse pasientene. Ca. 70 apotek er inkludert i studien og pr i dag er 750 pasienter inkludert.

– Vi håper at dette kan bli en permanent tjeneste i apotekene og at Medisinstart kan hjelpe flere pasienter til å følge behandlingen og ta legemidlene sine riktig, sa han.

Apotek møter pasientene
Faksvåg mener at helsepersonellet som arbeider i apotek kan brukes mer målrettet for å få ned den dystre statistikken knyttet til feil legemiddelbruk. Apotek er et lavterskeltilbud, og i fjor var pasienter innom med 50 millioner resepter.

– Det er mange kontakter med pasientene. Det er selvsagt at apotekene både har og må få en mer definert rolle som pasientens legemiddelrådgiver, sa Faksvåg i sitt innlegg.

Han la videre vekt på at dette handlet om pasientene og hvordan de kan få hjelp og bli motivert til å ta legemidlene sine på en trygg og riktig måte.

Han fikk støtte av Norsk Revmatikerforbund. Generalsekretær Tone Granaas fortalte at 70 prosent av den informasjonen som pasienten får ved et legebesøk, er glemt i det pasienten går ut døra. Snarlig ny gjentakelse har stor effekt på hva pasientene husker.

– Apotek og farmasøyt er i direkte kontakt med pasientene. Vi bør utnytte deres kompetanse bedre, sa Tone Granaas.

Elektronisk oversikt
Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket pekte på innføring av et nasjonalt legemiddelregister som tiltak for å redusere muligheten for feil forskrivning.

– Det er vi enige i. I påvente av en elektronisk løsning, som dessverre kan ta mange år, bør pasientene utstyres med manuelle lister med oversikt over hvilke legemidler som brukes, mener Faksvåg.

I sitt innlegg la Faksvåg også vekt på at vi må ha et godt samspill i hele behandlingskjeden basert på gode og positive holdninger, gjensidig tillit og respekt, informasjonsutveksling og god kontakt.

– Vi snakker om god samhandling for å oppnå helsepolitiske mål og god pasientomsorg, sa han.

Apotek i ny legemiddelmelding
Faksvåg sa videre at han håpet at Legemiddelmeldingen vil peke på apotekene som en viktig del av helsevesenet for å bidra til å fremme folkehelsen og i større grad ta i bruk den kompetansen som de ansatte har.

– La apotekene bidra mer for å oppnå myndighetenes målsetninger om pasientens helsetjeneste. Dette er ikke et spørsmål om hva det vil koste, men hva samfunnet kan spare og pasientene oppnå, sa han. – See more at: http://www.apotek.no/Default.aspx?ID=6918&PID=24093&M=NewsV2&Action=1&NewsId=1284#sthash.q3JENekk.dpuf

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.