Leger får jobbe til de er 80 !

0
205
leger
leger får jobbe til de er 80 år

Frem til i dag har autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning bortfalt ved fylte 75 år. Stortinget vedtok endringen i juni i år, og den trådte i kraft 1. juli. Helsepersonellregisteret (HPR) vil bli oppdatert med aldersgrense for utløpt autorisasjon 80 år.

Overgangsordning
Dersom du er mellom 75 og 80 år vil du omfattes av en overgangsordning. Du kan i så fall få tilbake autorisasjonen ved å sende skriftlig melding til SAK. Meldingen må inneholde navn, personnummer samt din yrkesgruppe (f.eks. lege, helsefagarbeider etc.). Du slipper å betale gebyr for dette.

Leger over 80 på lisens
SAK oppdaterer status i helsepersonellregisteret (HPR). Det gis ikke automatisk kvittering fra SAK når oppdateringen er utført. Du kan søke deg selv opp i HPR for å finne status (https://hpr.sak.no/hpr/). Det vil ta ca. en uke fra meldingen er mottatt hos SAK til status i HPR er endret.
Helsepersonell over 80 år kan søke om lisens for ett år av gangen som tidligere. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her: Søknad om lisens for helsepersonell over 80 år.

Legeforeningen positiv
Forslaget ble først sendt ut på høring i fjor vår. Legeforeningen var for endringen. Rolf Schøyen, leder i Eldre legers forening, viste da til at det aldri er dokumentert at eldre leger er en større fare for pasientsikkerheten enn yngre, uerfarne leger.
– Vi blir flere eldre og vi lever stadig lengre. Eldre helsepersonell utgjør en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring, begrunnet helse- og omsorgsminister Bent Høie da han la frem forslaget i mars i år.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.