Levometadon – fare for overdosering

0
290

Legemiddelverket er kjent med at det forventes en økt bruk av apotekfremstilt Levometadon. Begrunnelsen for valg av Levometadon er som regel at pasienter får hjertebivirkninger av høye doser vanlig (racemisk) metadon.

Levometadon er dobbelt så potent (per mg) som vanlig (racemisk) metadon. En pasient som skifter fra vanlig (racemisk) metadon til levometadon skal derfor halvere dosen (målt i mg). Dersom dosen ikke halveres kan det få fatale konsekvenser.

For å hindre feildosering vil produsenten merke flaskene med følgende tekst:

“OBS: Levometadon tas i halv dose (målt i mg) sammenlignet med vanlig (racemisk) metadon.”

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.