LHL inviterer Høie til Feiring

0
197
Lie leder landets nest største hjertesenter, som er et spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke og som pasientene har kåret til landets beste sykehus.

Ifølge Dagens Næringsliv og NRK retter Høie kritikk mot sykehusene. Statsråden hevder blant annet at kirurgene bidrar til at pasientene lider uten grunn fordi det tar for lang tid før ny kunnskap blir tatt i bruk, og at det således blir store forskjeller i kvaliteten på behandlingen.

Forskjeller mellom sykehusene

– Av ulike grunner er det store forskjeller mellom sykehusene. For helseministeren må det være viktigere å finne årsaken til hva som er forskjellene og hvorfor det er slik enn å peke på hvem som gjør det ene eller det andre. Vi har fulgt opp både ny kunnskap og nye metoder, blant annet ved å ta i bruk nye klaffetyper som tillater mindre operasjonssår ved åpen hjertekirurgi. Dette bidrar til mindre postoperative smerter og raskere rekonvalesens, forteller Lie, som viser til at man også har kommet godt i gang med andre nye metoder som kateterbaserte klaffeimplantasjoner (TAVI).

Lie påpeker at hjertekirurgien representerer en kirurgisk spesialitet som har gjennomgått en kontinuerlig utvikling de siste 50 årene, og at den i dag har en meget høy standard med hensyn til pasientsikkerhet og resultater.

– Resultatene ved åpen hjertekirurgi er fortsatt svært avhengig av kompetanse og operative volumer. Dette gjelder ikke bare for kirurgene, men for hele operasjonsteamet og apparatet rundt pasientbehandlingen. Den teknologiske utvikling har ennå ikke kommet så lang at maskiner og utstyr kan erstatte den tradisjonelle kirurgien på dette området. Resultatene av dagens hjertekirurgi vil fortsatt være en “gullstandard” (benchmark) som nye metoder må bedømmes ut ifra, sier Lie, og understreker at teknikker, utstyr og implantater blir fortløpende vurdert som en naturlig del av utviklingen.

Utnytt kapasiteten bedre

Lie mener at det er viktig man utnytter den samlede kapasiteten ved landets sykehus bedre, og mener at LHL-klinikkene Feiring som spesialsykehus har en god og effektiv utnyttelse av tilgjengelig operasjonskapasitet med en fleksibilitet til å øke virksomheten etter behov.

– Det er viktig at våre fagfolk, om de er kirurger eller annet, slipper å kjempe for å få ta i bruk nye metoder. Dessuten er det viktig at våre fagfolk får bruke sin kompetanse og utvikle seg på områder hvor det av ulike grunner er liten aktivitet i dag. For eksempel skjer det at noen barnehjertekirurgiske inngrep som kunne blitt utført på Rikshospitalet eller hos andre må tas i USA. Vi må komme dit at norske kirurger kan ta i bruk de metoder som brukes globalt og er beste prosedyre på sitt område, sier Lie.

Lie er enig med Høie i at pasientens opplevelse er viktig. LHL-klinikken Feiring er ifølge Kunnskapssenterets store spørreundersøkelsen om pasienters erfaringer med norske sykehus helt i toppen blant sykehusene som kommer best ut.

Inviterer Høie

– Kvalitet og omsorg er rettesnoren i vår pasientbehandling. Vi har en sterk tradisjon for at kirurgene og øvrig personell gir god informasjon og tar pasienten med på råd. Pasientenes tilbakemelding er den viktigste og største bekreftelsen vi får på vårt arbeid, mener Lie, som nå inviterer helseminister Bent Høie til klinikken for å se på hvordan pasientene behandles og hvordan klinikken jobber med å ta i bruk ny kunnskap.

– Jeg tror vi har noe å bidra med i helseministerens egen kunnskapsinnhenting, sier Lie.

LHL-klinikkene as eies av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Selskapet driver blant annet LHL-klinikkene Feiring.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.