LHL tar pulsen på helse-Norge

0
209
Helsebarometeret 2015 viser resultatet fra denne undersøkelsen som offentliggjøres under LHLs helsekonferanse 27. januar. Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder åpningsforedraget på konferansen.

Nordmenn er i økende grad opptatt av egen helse og har store forventninger til helsetilbudet; vi ønsker både rask, trygg og effektiv behandling. Den medisinske utviklingen gir muligheter til å innføre nye behandlinger som ofte er kostbare.

Ettersom ressursene er begrenset og budsjetter skal overholdes, vil en beslutning om å bruke mer til noe alltid gå ut over noe annet. Å prioritere aktivt er rettferdig, fordi det betyr at samfunnet bruker ressursene der behovene er størst og tiltakene gir stor nytte.

Undersøkelsen til Helsebarometeret 2015 er utført av SINTEF Helse og gir oss svar på blant annet:

  • hvilke sykdommer vi nordmenn er mest redde for å få
  • hvordan sykdom, helse og utdanning henger sammen
  • hvilke sykdommer vi mener at Helse-Norge bør prioritere
  • hvor fornøyde vi er med helsetjenester som fastlegen og hjemmetjenesten gir

 På LHLs helsekonferanse “Til lags aat alle kann ingen gjera” kommer en rekke spennende foredragsholdere:Bent Høie, helse- og omsorgsminister, Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet, Lars Fr. Svendsen, forfatter og filosof, Universitetet i Bergen, Jon Magnussen, professor, NTNU og Haakon Børde, tidligere NRK-journalist. Konferansen ledes av Tom Berntzen, adm.dir. Corporate Communications.

– Vi ønsker å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten, og sette søkelyset på hvilke hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk, sier generalsekretær Frode Jahren. Vi ønsker alle som er interessert i utviklingen av Helse-Norge velkommen og vi håper konferansen blir en spennende møteplass.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.