Mange barn syke av enterovirus

0
198
Viruset ble påvist med en ny analysemetode utviklet ved Folkehelseinstituttet. Nå skal forekomsten i Europa kartlegges. Forskerne vil også finne ut av hvorfor noen smittede får lammelser.

Nord-Amerika har siden august 2014 opplevd utbrudd av sykdom grunnet enterovirus D68 (EV-D68). I september fikk også Oslo universitetssykehus, Ullevål, stadig flere innleggelser av barn med alvorlige luftveissymptomer. På grunn av det pågående utbruddet i Nord-Amerika begynte Folkehelseinstituttet å teste nese- og halssekret fra disse pasientene for EV-D68.

Analysene viste at et overraskende høyt antall av barna hadde viruset i kroppen. Derfor ble alle nese- og halsprøver fra barn under 15 år som var innlagt ved sykehuset mellom 1. september og 31. oktober 2014 undersøkt for enterovirus. Ved hjelp av en ny, høysensitiv metode kunne forskerne raskt og effektivt skille EV-D68 fra andre enterovirus og indentifisere uventet mange tilfeller i Oslo-området.

Overraskende høye tall

– Dette var overraskende. Vi har ikke sett mye av dette viruset tidligere i Norge, sier Karoline Bragstad, seniorforsker ved Virologisk avdeling ved Folkehelseinstituttet, til Dagens Medisin.

Bragstad er førsteforfatter av studien hvor forskerne testet totalt 354 barn, hvorav 303 var innlagt på Oslo universitetssykehus. Studien er publisert i tidsskriftet Influenza and other Respiratory Viruses.

Hun forteller at Folkehelseinstituttet er med i et større europeisk forskningsprosjekt som skal se på forekomsten av EV-D68 som årsak til alvorlig luftveisinfeksjon i Europa.

– EV-D68 kan bli viktig som del av overvåkingen av luftveisvirus framover, sier Bragstad.

Testing for enterovirus

Enterovirus er en stor og vanlig gruppe av virus, med flere enn 100 forskjellige varianter. De fleste gir ufarlige symptomer som forkjølelse. Andre kan potensielt gi mer alvorlige symptomer. Barn med astma ser ut til å være mer utsatt for alvorlig forverring av sin sykdom. Det har tidligere ikke vært vanlig å teste for enterovirus i luftveisprøver.
– Det er fortsatt kun ved alvorlige/akutte luftveis symptomer der annen årsak ikke er funnet at det nå behøves å testes for enterovirus D-68, påpeker Bragstad.

Vil undersøke hvorfor noen får lammelser

To norske barn som testet positivt på D68 har fått lammelser, såkalte slappe pareser. Forskerne vet ikke nøyaktig hvorfor EV-D68 nå tilsynelatende gir mer alvorlig sykdom enn tidligere.
Folkehelseinstituttet har allerede utvidet overvåkingen av akutte slappe lammelser til å inkludere en rutinemessig prøve av nese- / halssekret i tillegg til avføringsprøver, for å se i hvor stor grad EV-D68 er årsaken til disse. Forskerne ved insituttet og Ous Ullevål arbeider dessuten videre med dataene de har samlet inn, for å se om de kan finne forskjeller i viruset som forklarer hvorfor det gir lammelser i noen tilfeller, men ikke i andre.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.