Mangel på Curacit

0
326
Curacit
Sykehusene må gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at pasienter blir skadelidende.
Andre legemidler med innhold av suksametonium kan skaffes på godkjenningsfritak fra utlandet. Disse preparatene kan ha en helt annen styrke enn vi er vant til i Norge, noe som gi økt risiko for  doseringsfeil.
Curacit leveres med styrken 10 mg/ml i hetteglass på 20 ml. Noen aktuelle utenlandske preparater leveres med styrken 50 mg/ml i ampuller på 2 ml. Rådene nedenfor er utarbeidet i samarbeid med Oslo Universitetssykehus.

Curacit mangel; Råd til sykehus

  • Sykehuset og sykehusapoteket må løpende vurdere behovet for å bestille utenlandske suksametoniumpreparater på godkjenningsfritak.
  • Bruk av andre muskelrelakserende legemidler kan vurderes. Dette vil være ikke-depolariserende midler med tregere innsettende effekt og lengre varighet, men uten fare for hyperkalemi og mindre fare for anafylaksi. Sannsynligvis kan suksametonium i hastesituasjoner hos intensivpasienter, stabile operasjonspasienter og godt sirkulerte akuttpasienter kunne erstattes av høydose (1 mg/kg) rocuronium (Esmeron). Alternativt kan høydose vekuronium kombinert med dyp anestesi brukes, mens cis-atrakurium eller mivacurium ikke egner seg for høydose i hastesituasjoner.  Høydose rocuronium eller vecuronium vil gi tilfredsstillende intubasjonsforhold etter om lag 1 minutt, mens blokaden kan vare flere timer. Hvis reversering før dette er ønsket, kan sugammadex (Bridion) brukes.
  • Hos pasienter med hypovolemi, blødningssjokk eller lavt hjerteminuttvolum av andre årsaker er trolig høydose rocuronium/vekuronium ikke et fullgodt alternativ til suksametonium med tanke på rask effekt, men dette er lite undersøkt i kliniske studier.
  • Ved bruk av utenlandske pakninger kan konsentrasjonen være betydelig høyere enn i Curacit. Noen utenlandske preparater inneholder for eksempel 50 mg/ml – fem ganger mer enn Curacit. Dersom et sykehus tar i bruk et legemiddel med høyere konsentrasjon er det viktig å lage gode rutiner slik at en unngår feildosering. Stor overdose av suksametonium kan gi kraftige muskelrykninger, alvorlig hyperkalemi, langvarig blokk og overgang til såkalt fase-2 blokk, delvis med ikke-depolariserende kjennetegn. Uansett om en bruker konsentrert eller fortynnet legemiddel er det viktig å merke sprøytene slik at det ikke oppstår misforståelser.
  • Det er spesielt viktig å ha skjerpede rutiner ved bruk til barn.

Hva skjer videre?

Legemiddelverket vil oppdatere informasjonen ved behov.

Generelt om legemiddelmangel

Det kan være flere grunner til at mangel på legemidler oppstår. De vanligste årsakene er produksjonsproblemer hos legemiddelprodusenten, at legemidlet blir trukket fra salg eller at etterspørselen øker så mye at produsenten ikke kan levere nok.
Fordi de aller fleste legemidler produseres i utlandet er det ofte lite vi kan gjøre i Norge. Legemiddelverket samarbeider med andre myndigheter, legemiddelprodusentene, legene, legemiddelgrossistene og apotekene for å finne løsninger slik at pasientene ikke blir skadelidende.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.