“Med jobb i sikte”

0
195

 

Forsidebildet av rapporten "Med jobb i siktet". Legofigurer i en intervjusituasjon
Forsidebildet av rapporten “Med jobb i siktet”. Legofigurer i en intervjusituasjon

For første gang på 20 år kan Norges Blindeforbund legge frem tall som viser blinde og svaksyntes tilknytning til arbeidslivet. Rapporten «Med jobb i sikte» er finansiert av NHOs arbeidsmiljøfond og Norges Blindeforbunds forskningsfond. Det er Sintef Teknologiledelse som har stått for gjennomføringen.

Rapporten er første del av et to-årig forskningsprosjekt som har som mål å finne hva som fremmer og hemmer blinde og svaksyntes arbeidsdeltakelse.

Frokostseminar:

Vi serverer frokost fra 08.30.

Tirsdag 9. september fra klokken 09.00 til 11.00
Sted: Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33.

Påmelding: , innen 8. september klokken 10.

Program

Ordstyrer Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund

09.00 til 09.05 Velkommen ved forbundsleder Atle Lunde, Norges Blindeforbund

09.05 til 09.40 Presentasjon av rapporten «Med jobb i sikte» ved seniorforsker Thale Andersen og prosjektleder Kari Skarholt, Sintef Teknologiledelse

09.40 til 10.00 Regjeringens bidrag for å få flere funksjonshemmede i jobb, ved arbeidsminister Robert Eriksson

10.00 til 10.15 Funksjonshemmede – en uutnyttet ressurs i arbeidslivet, ved avdelingsdirektør arbeidsliv NHO, Alf Åge Lønne

10.15 til 10.30 Navs bidrag for å få flere i jobb, ved stabsdirektør tjenesteavdelingen, Anne Lieungh

10.30 til 10.45 Slik lyktes jeg å få jobb intervju

10.45 til 10.55 Kommentarer og refleksjoner

10.55 til 11.00 Avslutning

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.