Med promille på akutten i desember

0
136
promille

– Desember er måneden hvor flest pasienter som blir behandlet for akutte skader har drukket alkohol i forkant, sier rusmiddelforsker Stig Tore Bogstrand ved Folkehelseinstituttet.

Han forsker på rusforekomst og skaderisiko. I 2009 gjorde han en studie på pasienter innlagt ved akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus. Studien viste at 35 prosent av pasientene hadde alkoholpromille ved innleggelse, 10 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året. Gjennomsnittspromillen på pasientene var 1,5.

 

Promille med mørketall

Bogstrand er ikke i tvil om at julebordsesongen er en betydelig del av årsaken til at desember topper statistikken, selv om alkohol sjelden oppgis som årsak til akutt skade i legejournaler.

Når en pasient blir behandlet for akutte skader ved legevakt eller sykehus i Norge registreres som oftest bare den aktuelle skaden og behandlingsmetoden, og ikke årsaken til uhellet. Det er dermed nærliggende å anta at det skjuler seg store mørketall knyttet til alkohol – og rusmiddelskader, slik studien til Bogstrand med forskningskolleger bekrefter.

– Vi vet at flere folk drikker i desember sammenlignet med andre måneder i året, og det er veldokumentert både nasjonalt og internasjonalt at alkohol øker risikoen for skader som følge av mer vold og ulykker, påpeker Bogstrand.

 

Sikre grenser

Folkehelseinstituttet får jevnlig forespørsler om man innenfor visse konsumgrenser kan drikke trygt og ubekymret. Det finnes dessverre ikke noe enkelt svar på dette.

Enhver rus etter inntak av for eksempel to til fire alkoholenheter kan representere en viss ulykkesrisiko. En ulykke kan også inntreffe selv om man bare drikker én gang i året.

– Vi vet at akutte alkoholrelaterte skader forebygges best gjennom tiltak på befolkningsnivå, og ikke gjennom tiltak rettet mot enkeltpersoner med et alkoholmisbruk. At man ønsker å forebygge betyr imidlertid ikke at vi skal slutte å drikke. Vi har for lengst akseptert alkohol som nytelsesmiddel, men vi må våge å ta en diskusjon om hva som er et akseptert forbruk i 2015. Både med tanke på egen og andres helse, sier direktør for fysisk og psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, Knut-Inge Klepp.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.