Medievold øker aggresjonsnivået

0
212

crazy-dude-stortVoldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener at internasjonal forskning viser en klar sammenheng mellom voldsskildringer i mediene og heving av aggresjonsnivået.

I et intervju med Norsk Helseinformatikk sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen at internasjonal forskning viser klare effekter på aggresjonsnivået hos de som ofte eksponeres for voldsskildringer.

 

– Det har effekt på tanker, logikk, og det øker aggresjonsnivået. Noen blir mer likegyldige til den volden de ser rundt seg, mens vi i noen tilfeller ser konkrete copycats. Dette er hva de gode studiene – metastudier, som sammenstiller alle studier som følger barn og unge over flere år, og de eksperimentelle studiene – viser. Det meste jeg har gått gjennom av studier, viser klare effekter, sier hun.

Videospill virker sterkere
Voldsforskeren mener noen medier har en spesielt negativ effekt.

– Det er særlig videospill man ser denne effekten ved. Det er imidlertid innholdet som er det sentrale, ikke mediet. Men vi vet at interaktive medier virker sterkere. I Norge er det få kvalitetsstudier som ser på hvordan adferden vår endres. Effektstudier har nesten helt forsvunnet fra norsk medieforskning. Voldsskildringer i mediene har også effekter på samfunnsnivå. Gjennomsnittlig øker aggresjonsnivået i samfunnet jo mer vold vi har i mediene. Dette gjelder ikke bare fysisk vold, men også verbal vold og krenkelser, sier Bjørnebekk.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.