Medisin utsetter cellegiftbehandling

0
377

Årlig rammes 5.000 menn i Norge av prostatakreft, og over 1.000 dør årlig som følge av dette. Dette er den kreftdiagnosen som stilles hyppigst i Norge, og dødeligheten her i landet er den høyeste i den vestlige verden. Uhelbredelig syke prostatakreftpasienter har siden 2013 blitt tilbudt medisinen Xtandi som et livsforlengende alternativ etter cellegiftbehandling.

 

29 prosent reduksjon i risiko for død

Basert på den omfattende PREVAIL-studien, har legemiddelmyndighetene i EU nylig besluttet at medisinen kan inngå som behandling før mennene får cellegift. PREVAIL-studien viser blant annet at bruk av Xtandi vs placebo:

 • Reduserer risikoen for død med 29 prosent
 • Reduserer risikoen for radiografisk progresjon med 81 prosent
 • Utsetter tiden til start av cellegiftbehandling med 17 måneder mediant
 • Bevarer pasientens livskvalitet

 

Behandlingsmetoden tilgjengelig nå

Kort fortalt bremser medikamentet kreftens utvikling, forlenger levetiden og utsetter tiden til cellegiftbehandling for norske prostatakreftpasienter. Gitt godkjenningen fra EUs helsemyndigheter, vil dette vedtaket være gjeldende for behandlingspraksis i Norge nå.

 

Pasienten kan stå i full jobb

– Den trolig viktigste gevinsten er at disse mennene vil oppleve en redusert belastning sammenlignet med cellegiftbehandling, sier Daniel Heinrich, overlege og onkolog ved kreftavdelingen på Akershus universitetssykehus. Selv om all kreftbehandling, inklusive denne, har bivirkninger, så er det på et helt annet nivå enn ved cellegiftbehandling.

– Ved denne type behandling er sannsynligheten for at prostatakreftpasienter eksempelvis kan stå i jobb, også full jobb, betydelig større. Det gir jo også en positiv samfunnsgevinst, sier Heinrich.

 

Stanset studien grunnet gode resultater

Xtandi ble i 2013 godkjent til behandling av norske prostatakreftpasienter etter cellegiftbehandling. PREVAIL-studiet ble stoppet ett år før tiden for at man ville tilby alle pasienter i testgruppen Xtandi fordi overlevelsesraten var markant bedre. Nettopp fordi studien viste så positiv effekt før behandling med kjemoterapi, er Xtandi nå altså godkjent til behandling både før og etter kjemoterapi hos pasienter hvor kreften har spredd seg til andre steder i kroppen.

 

Stor betydning for pasientene

– At disse mennene nå kan få ekstra tid med høy livskvalitet uten for mye fokus på sykdom, vil ha stor betydning både for dem og deres nærmeste. Vi er oppriktig glade for at norske prostatakreft-pasienter om få dager vil bli tilbudt dette behandlingsalternativet før kjemoterapi, sier Ove Schebye, medisinsk direktør i Astellas Pharma som er selskapet bak medisinen.

 


Om PREVAIL-studien

 • I den internasjonale fase tre PREVAIL studien, ble Xtandi evaluert i forhold til placebo hos kjemonaive pasienter med metastaseret kastrasjonsresistent prostatakreft med få eller ingen symptomer.
 • I den randomiserte, dobbelt-blindede studien, inngikk 872 pasienter i Xtandi-armen og 845 pasienter i placebo-armen.
 • Studiet ble avsluttet et år før tiden grunnet overlevelseeffekten i Xtandi-armen.

 

Primære endepunkter møtt: Overlevelse og radiografisk progresjon

 • Xtandi dokumenterte 29 % reduksjon i risikoen for død sammenlignet med placebo.
 • Xtandi reduserte signifikant risikoen for radiografisk progresjon med 81 % sammenlignet med placebogruppen.

 

Sykdomsdefinerende sekundære endepunkter møtt:

 • Xtandi gav et signifikant fall i PSA-konsentrasjonen med et fall på mer enn 50 % sett hos 78 % av pasientene sammenlignet med 3 % i placebogruppen.
 • Xtandi utsatte start av kjemoterapi med median 17 måneder sammenlignet med placebo.
 • Xtandi signifikant reduserte risikoen for skjelettrelaterte hendelser med 28 % sammenlignet med placebogruppen.

 

Favorable tolerabillitetsprofil

 • En lik andel av pasienter i hver gruppe (6 %) avsluttet behandlingen som følge av bivirkninger.
 • Median tid til første grad ≥ 3 bivirkning med 22,3 måneder for Xtandi mot 13,3 måneder for placebogruppen.

 

Forbedring av livskvalitet:

 • Xtandi forbedret livskvaliteten med en median tid til forverring målt på den multidimensjonelle QoL FACT-P skalaen med 11,3 måneder mot 5,6 måneder i placebogruppen.

 

 

Om Xtandi

 • Xtandi har direkte innvirkning på androgene reseptorer og hinder derved androgen stimulering av kreftcellene
 • Xtandi inntas en gang om dagen med eller uten mat.
 • Supplerende behandling med steroider er ikke nødvendig.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.