Medisinliste kan redde livet ditt

0
270
medsinliste

 

Leger og sykehus har ingen felles oversikt over medisinene du bruker. Havner du på sykehus er du legens sikreste kilde.

Ingen felles oversikt

Sykehusleger og fastleger i Norge har ingen felles oversikt over medisinene dine.  De bruker ulike elektroniske journalsystemer og må sende hverandre opplysninger og oppdatere egne systemer manuelt.

– I slike overføringer kan det lett oppstå feil, sier Morten Finckenhagen, overlege i Statens legemiddelverk. 

– Leger arbeider ofte under sterkt tidspress, noe som bidrar til hyppig forekomst av feil og misforståelser om hvilke medisiner pasienten bruker. Vi vet at slike feil kan føre til pasientskader – og i verste fall tap av liv.

 

Be om en medisinliste

Bruker du flere medisiner er det nesten umulig å huske alt. Medisiner har ofte navn som er vanskelige å huske og medisiner for ulike sykdommer kan ha navn som er ganske like. Du kan få utlevert medisin på apotek med et annet navn enn det legen har skrevet ut. Virkestoffet er det samme, men navnet og utseende på emballasjen kan variere.

Morten Finckenhagen har helt klare råd til pasienter om hva de bør gjøre for å unngå misforståelser og rot med medisiner.

– Be fastlegen om en oppdatert liste! Ha den alltid med deg i veska eller lommeboken, ta eventuelt et bilde av den med telefonen. Vis den fram til leger, tannleger og på apotek.

– Kort sagt er dette en gratis livsforsikring. Du gjør det enklere for legen å gjøre en god jobb og bidrar selv til at du får trygg og god behandling. Å ha med seg medisinlisten bør være like selvfølgelig som å bruke bilbelte!, legger Finckenhagen til.

 

Eldre mest utsatt

Morten Finckenhagen får full støtte av pasient og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

–Så mange som 405 av 1000 personer går på faste medisiner, det er ikke vanskelig å forstå at det lett kan bli rot og misforståelser. Særlig eldre lider under dette. De går på flest medisiner og er mest sårbare for bivirkninger.

– Jeg håper pasienter selv tar ansvar, men også at fastleger og farmasøyter over hele landet gjør en skikkelig innsats. Inntil fullgode systemer er på plass må de informere og bidra til at flest mulig har en oppdatert medisinliste, avslutter hun.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.