Mer fysisk aktivitet i skolen

0
274

Risikofaktor for livsstilssykdommer 

– Stillesitting er en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdommer og effekten av fysisk aktivitet er i dag er svært godt dokumentert. Regjeringens tiltak er positivt, men vi ser ingen grunn til å vente med å innføre obligatorisk daglig fysisk aktivitet skolen, sier Legeforeningens president, Hege Gjessing på vegne av Alliansen for én time fysisk aktiviteti skolen.

Kreftforeningen, Idrettsforbundet, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norsk Fysioterapeutforbund står bak alliansen. De har siden 2011 etterlyst forpliktende nasjonale tiltak for å sikre én time daglig fysisk aktivitet i skolen.

– Folkehelsetiltak må være kunnskapsbaserte og regjeringen tar et skritt i riktig retning. Men vi savner en konkret oppfølgingsplan for veien videre. Vi trenger ikke flere «skrivebordsinitiativ» som renner ut i sanden, sier forbundsleder Fred Haltebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

Kan utjevne sosiale helseforskjeller

Det er tydelige sosiale helseforskjeller i Norge og stor variasjon i forventet levealder. Drøyt tre millioner nordmenn beveger seg for lite, og særlig befolkningens aktivitetsnivå i hverdagen synker. Stillesitting øker risikoen for sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer.

– Ett av de viktigste tiltakene for å snu denne utviklingen i befolkningen er å øke aktivitetsnivået blant barn og unge. Skolen er den beste arenaen for å starte dette arbeidet. Her favner man alle barn uavhengig av sosial bakgrunn og størrelsen på foreldrenes lommebok, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

Flere kommuner har satt i gang ordninger for å sikre alle elever i skolen får én time fysisk aktivitet om dagen, men langt fra alle.

– Ved å gjøre dette obligatorisk vil det ikke være tilfeldig hvilke barn som får tilbudet, sier Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Idrettsbevegelsen har hatt fysisk aktivitet i skolen som fanesak i mange år.

– En økt satsing på dette er et viktig bidrag for økt fysisk aktivitet i samfunnet som helhet og derfor for folkehelsen, sier generalsekretær Inge Andersen i Norges idrettsforbund.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.