Mer gonore og syflis

0
289
gonore symptomer
gonore symptomer

Antall meldte tilfeller av gonore og syfilis økte betydelig i 2013. Ikke på mer enn 20 år er det registrert så mange tilfeller av disse infeksjonene i Norge. Den økende forekomsten av gonoré og syfilis blant menn som har sex med menn (msm) fortsetter i 2013. Også blant heteroseksuelle menn og kvinner er det registrert en økning av gonore og syfilis.

De fleste menn som har sex med menn (msm) som diagnostiseres med av gonoré og syfilis smittes ved tilfeldig sex i Oslo, men som ved hivinfeksjon er det en tendens til at flere msm også smittes i øvrige Norge. Den epidemiologiske situasjonen for alle de tre seksuelt overførbare sykdommene blant msm viser viktigheten av å bruke kondom både ved anal- og oralsex. Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og evt. behandling for seksuelt overførbare infeksjoner.

Økningen av gonore og syfilis blant heteroseksuelle som ble observert i 2013 bør sensibilisere helsetjenesten på at disse sykdommene ikke lenger er så uvanlige. Mange av mennene er som tidligere smittet ved tilfeldig sex på utenlandsreise, spesielt i Sørøst-Asia, mens kvinnene først og fremst smittes i Norge og da som regel av sin faste partner. Det er de siste årene sett flere tilfeller av mindre utbrudd av syfilis blant unge heteroseksuelle.   

Mer gonore og syflis

I 2013 ble det diagnostisert 506 gonorétilfeller i Norge mot 443 tilfeller i 2012. Økningen blant msm de siste årene skyldes i stor grad økt bruk av PCR i gonorédiagnostikken som kan fange opp flere smittede enn ved dyrkning. Også blant heteroseksuelle menn og kvinner ble det i 2013 registrert en økning av antall meldte tilfeller i forhold til 2012 (fig 1). Av de 506 tilfellene var det 438 menn og 68 kvinner. Av mennene var 262 smittet homoseksuelt, 175 var smittet heteroseksuelt og for én mann var seksuell praksis ukjent. Alle de 68 kvinnene var smittet heteroseksuelt. Økningen av gonoré i 2013 ses i hovedsak i Oslo, men også i Rogaland og Oppland har det relativt sett vært en betydelig økning, mens det i Sør-Trøndelag og Nordland har vært en nedgang fra 2012. Av de 506 meldt med gonore i 2013 var 365 (72 %) født i Norge og 58 % var bosatt i Oslo.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.