Mer vanlig med fredagspils

0
176

Selv om det ikke er vanlig å drikke i selve arbeidstiden, har arbeidsplassen blitt en viktig arena for å drikke alkohol i Norge.  ​​

– Det er viktig at man som arbeidsgiver tenker igjennom om det faktisk er nødvendig med alkohol i sosiale sammenhenger på jobb. Arbeidsplassen bør legge til rette for sosiale aktiviteter uten alkohol, sier Ole Trygve Stigen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Nedsatt yteevne, sykefravær og ekskludering

Flere studier viser at relativt mange norske arbeidstakere har problemer med å utføre arbeidsoppgaver pga. bakrus, og at det er en tydelig sammenheng mellom alkoholkonsum og sykefravær. Alkoholforbruk fører både til langtidssykefravær og korttidsfravær, og koster dermed mye i form av blant annet nedsatt yteevne og tapt produktivitet. I tillegg kommer kostnader i form av økt skader, ulykker og arbeidsmiljøbelastninger.

– Det er i tillegg viktig å huske på at de negative helsekonsekvensene alkohol har, og at de ikke bare rammer den som drikker. Man kan skape problemer for både pårørende, arbeidsplassen lokalmiljøet og for samfunnet som helhet, sier Ole Trygve Stigen.

Alkoholbruk i sosiale arbeidssammenhenger forbindes ofte med noe positivt og miljøskapende, men det kan samtidig virke ekskluderende. Tidligere studier har vist at en av fire kvinner synes det drikkes for mye på jobben.

Samtidig forteller flere som normal ikke drikker at de drikker litt i sosiale sammenhenger med jobben, for å vise at de er «integrerte» og lever opp til forventningene på arbeidsplassen.

Sett fokus på alkoholkultur på arbeidsplassen

Å sette alkoholkultur på agendaen på arbeidsplassen kan ha en forebyggende effekt. Det samme gjelder en ledelsesforankret og aktiv rusmiddelpolicy, og tiltak for tidlig intervensjon på arbeidsplassen. Han viser til at Helsedirektoratet nå lyser ut tilskuddsmidler for rusmiddelforebyggende tiltak på arbeidsplasser, som kan søkes av nasjonale kompetansesentra, partene i arbeidslivet, organisasjoner og stiftelser.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.