Mest brystkreft for eldre kvinner

0
580

Fanny Pélissier (bildet) disputerer mandag 9. mai 2016 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen: “The Role of Age in Cellular Responses to Microenvironmental Cues as a Breast Cancer Susceptibility Factor”.

Alder er den viktigste risikofaktoren for utvikling av brystkreft, men den underliggende koblingen mellom alder og kreft fortsatt uklar. Hos kjønnsmodne kvinner er det stamcellene i brystepitelet som sørger for å opprettholde homeostase i brystvevet og forsyner brystkjertelen med de celler som trengs for å danne nye melkeganger ved eventuelle svangerskap. Når kvinnen eldes forandres brystvevetets oppbygning, noe som igjen påvirker adferden til stamcellene i brystepitelet. Det er uvisst hvorfor og hvordan disse cellene forandrer seg med alderen, men nyere forskning indikerer at cellenes lokalmiljø spiller en avgjørende rolle, og at forandringer i cellenes lokalmiljø gjør brystvevet mer mottakelig for kreftutvikling ved økende alder.

Brystkreft
Dette doktorgradsarbeidet identifiserer en ny reseptor, Axl, på overflaten av stamceller i brystepitelet. Dette funnet indikerer at Axl reseptoren er viktig i vedlikehold av de viktige stamcellene i brystepitelet . Tidligere arbeid fra forskningsgruppen har vist at aggressive brystkreftceller også kan ha et høyt uttrykk av Axl reseptoren. Doktorgradsarbeidet etablerer dermed en hittil ukjent kobling mellom Axl uttrykk i brystvevets stamceller og aggressive kreftceller. Studien kaster videre lys over et nytt kjennetegn ved aldring; nemlig forandringen i de epiteliale stamcellene i brystvevet ved økende alder. Arbeidet viser at stamceller isolert fra eldre kvinner misoppfatter instrukser fra omgivelsene som vanligvis undertrykker kreftutvikling, noe som igjen øker risikoen for utvikling av brystkreft. Ved å se på tusenvis av brystceller isolert fra 44 kreftfrie kvinner av økende alder identifiserte vi de celletypene som forandres med alder og som dermed kan bidra til økt fare for brystkreftutvikling ved økende alder. Samlet kan denne kunnskapen bidra til utvikling av brystkreftforebyggende tiltak, og arbeidet identifiserer samtidig et lovende angrepspunkt for målrettet kreftbehandling av aggressive brystkreftsvulster.

Personalia:

Fanny Pelissier (f. 1988) er fransk og har en mastergrad i Bioteknologi fra Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Sveits. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for Biomedisin, UiB og Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, under veiledning av Prof. James Lorens og Dr. Mark LaBarge i perioden 2012 til 2016. Hun mottok opplæring i Mass Cytometry hos Prof. Bernd Bodenmiller ved Universitetet i Zürich, Sveits.

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.