Mikrobølger skader testiklene

0
118
Forskere fra Shiraz-universitetet i Iran har nylig vist at elektromagnetisk stråling skader rottetestikler og reduserer fruktbarheten.

Ti rotter ble eksponert for mikrobølger (900 MHz, dvs GSM-frekvens) i 1, 2 og 4 timer over en måned. En rekke proteiner og normale celleprosesser ble skadet eller ødelagt av strålingen. Ett av proteinene (SDU) er svært viktig for cellers forsvar mot oksydasjon. Forskerne fant også varmesjokkproteiner, som viser skadelig cellestress. Artikkelen bekrefter også at mikrobølgestråling gir lavere fruktbarhet.

Forsøk på rotter og mus brukes til å avdekke farer for mennesker: De ligner mennesker biolgisk, men utvikler seg mye raskere.

(Kilde: Electrophoresis. 2014 Aug 21. doi: 10.1002/elps.201400273. Analysis of rat testicular proteome following 30-days exposure to 900 MHz electromagnetic field radiation. Sepehrimanesh M1, Kazemipour N, Saeb M, Nazifi S.)

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.