Mobilmast fjernes på grunn av helsefare

0
98
ITAR-TASS melder at en domstol i Moskva har besluttet at en mobilmast må fjernes på grunn av “elektromagnetisk forurensning”. Masten må fjernes nå i sommer. Det var Nikolai Lesnikoff som gikk til rettsak i 2013 mot operatøren MTS for å få fjernet masten, som sto bare 20 meter fra hjemmet hans.

Lesnikoff argumenterte med sin grunnlovsfestede rett til et gunstig miljø, og at det ble forurenset. MTS argumenterte med at strålingen fra alle basestasjonene lå innenfor de vedtatte strålegrensene.

Russlands grenseverdier for radiofrekvent stråling er i dag 100.000 mikroWatt per m2 kroppsflate, mens den i f.eks. Norge er 10.000.000, altså 100 ganger høyere. Strålevernsjefen i Russland, Oleg Grigoriev, ønsker likevel maksgrensen i byene redusert med 80 %, det vil si til 20 – 30.000 mikroWatt per m2, fordi befolkningen i byene har mange andre miljøbelastninger.

Russland har drevet utstrakt forskning på helsevirkninger av radiofrekvent stråling i rundt 100 år, både i helsesektoren, i det militæret og i arbeidsmiljøforskningen. De har stadig publisert forskningsrapporter der det påvises at selv forholdsvis svake elektromagnetiske felt forårsaker en lang rekke helseskader fra cellenivå og høyere – flere hundre artikler det siste tiåret. Noen av de russiske forskerne hevder at elektromagnetiske felt er blant vår tids største helsefarer. I internasjonale fora har Russland derfor stadig argumentert for lavere strålegrenser.

Ifølge ITAR-TASS er stadig flere russere nå opptatt av “elektrosmog”. Tilsvarende saker foregår i en rekke land. I Norge har der ennå ikke vært noen slike saker for domstolene.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.