Mange nybakte mødre er depressive

0
305
mødre er depressive

 

Det er godt dokumentert at tiden etter en fødsel er en risikoperiode for kvinners psykiske helse.

Mellom 10 og 15 % av alle nybakte mødre har depressive symptomer, mens forekomsten av mer alvorlig depresjon er omtrent 5 %. Konsekvensene kan være alvorlige for både mor og barn.

En stor dansk studie tyder for eksempel på at det er en dobbelt så høy risiko for å trenge psykisk helsehjelp de første tre månedene etter en fødsel sammenliknet med ett år senere, og tre ganger så høy risiko for å bli rammet av depresjon i løpet av de første fem månedene etter fødselen sammenliknet med ett år senere.

Les også: Tvillingmødre mer utsatt for depresjon

 

Hvorfor mødre er depressive?

– De fleste undersøkelser tyder på at psykiske vansker som oppstår i barselperioden, ofte er vansker som kvinnen har hatt tendenser til tidligere.

En fødsel er en sentral overgangsperiode i livet, det skjer store fysiske og følelsesmessige endringer i løpet av kort tid, og dette gjør kvinnene sårbare i denne fasen. Søvnmangel, problemer med amming, følelse av stort ansvar, vanskelig temperament hos barnet og manglende sosial støtte er kjente faktorer som kan bidra til uro og nedstemthet, sier professor og lege Malin Eberhard-Gran fra Folkehelseinstituttet.

 

Malin Eberhard-Gran
Malin Eberhard-Gran

Tiltak som må til

Depresjon som oppstår i denne livsfasen kan variere i alvorlighetsgrad fra lettere til en mer uttalt depresjon.

Det er derfor behov for et differensiert behandlingstilbud. Det er også nødvendig å øke kunnskapen og styrke kompetansen hos helsepersonell om psykisk helse i denne livsfasen.

– Det hjelper lite med flere liggedøgn eller flere hjemmebesøk av helsesøster hvis disse ikke er beviste på hvilke symptomer man skal se etter, sier Eberhard-Gran.

Eberhard-Gran understreker at det er særlig viktig med ekstra oppfølging og støtte til individer med tidligere episoder av psykisk sykdom.

 

Edinburugh-metoden

– Kvinner som har hatt en psykose tidligere i livet, må for eksempel sikres nok søvn etter fødselen fordi man vet at søvnmangel kan utløse et tilbakefall. Disse kvinnene, i likhet med dem som har en alvorlig depresjon, bør få en primærkontakt slik at de sikres kontinuitet og en tettere oppfølging, sier Eberhard-Gran.

Depresjonsscreening av kvinner ved hjelp av Edinburgh-metoden ble nylig vurdert av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Rådet konkluderte med at de på nåværende tidspunkt ikke anbefaler at screening innføres som et nasjonalt tilbud.

–Dette er i tråd med vår konklusjon om at det trengs mer kunnskap om effekt av Edinburgh-metoden og andre alternative oppfølgingsmodeller i Norge, konkluderer Eberhard-Gran.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.