Mye uklart om kompetansesentre

0
138

 

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Kunnskaps- og kompetansesentrenes tjenestetilbud fremstår uoversiktlig og at god koordinering mangler. Det er heller ikke entydig hva som er kunnskaps- og kompetansesentrenes samfunnsoppdrag.  

Dette er konklusjonen etter at Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har undersøkt blant annet tjenestetilbud, organisering og samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentrene på helse-, omsorgs- og velferdsområdet.

Gjennomgangen er gjort oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er ikke inkludert i gjennomgangen.

Kunnskaps- og kompetansesentrene er opprettet for å styrke kunnskapssvake og prioriterte områder, og arbeider blant annen innen allmennmedisin, omsorgstjenester, barnevern, psykisk helse og rus-feltet. De retter seg både mot kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet.

Felles overordnet samfunnsoppdrag

Et forslag til felles overordnet samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre har vært på høring og fått bred tilslutning.

Direktoratene anbefaler at sentrenes samfunnsoppdrag og primære oppgave skal være å være «En tjeneste for tjenesten» og skal støtte kvalitetsutviklingen av praksisfeltet. Sentrene skal bygge bro mellom forskning og praksis, og bidra til at kunnskapsbaserte beslutninger tas i tjenesten og i forvaltningen.

Bedre ressursutnyttelse og samordnet innsats

I gjennomgangen har vi vurdert kunnskaps- og kompetansemiljøenes organisering og finansiering. Feltet må innrettes slik at man til enhver tid har de kompetansesentra helse-, omsorgs- og velferdstjenestene har behov for. Vi anbefaler opprettelse av en statlig enhet, der dette kombineres med tilskudd og eller kjøp av tjenester. En rekke av de vurderte sentrene bør inngå i denne statlige enheten, men det er foreløpig ikke vurdert hvilke som bør inngå.

Analysetabell_kompetansesentre (pdf)

Les høringsnotatet om samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentrene (pdf)

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.