Nasjonal handlingsplan for kreftbehandling

0
153
Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet.

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med pancreaskreft (kreft i bukspyttkjertelen) er et helt nytt handlingsprogram.
Årlig får om lag 600 nye personer diagnosen pancreaskreft, en sykdom med svært dårlig prognose, da overlevelsen fem år fra diagnosetidspunktet er lav. Kreft i bukspyttkjertelen gir ofte få og diffuse symptomer.
Allerede ved diagnosetidspunktet har mange av pasientene utbredt kreftsykdom. Eneste mulighet for helbredelse er et større kirurgisk inngrep. Om lag 15-20 % av pasientene kan opereres med helbredende (kurativ) hensikt. For pasientgruppen som ikke kan behandles med tanke på helbredelse, er det muligheter for livsforlengende, lindrende og avlastende behandling.
FAKTA:

  • Tema:Kreft, Nasjonale retningslinjer, Nasjonale retningslinjer
  • Kategori:Nasjonale faglige retningslinjerUtgiver:Helsedirektoratet

    Ansvarlig avdeling:Avdeling sykehustjenester

    År:2014Sist revidert:26.mai 2014Antall sider:89

  • IS-nummer:IS-2191, ISBN-nr. 978-82-8081-320-6
Målgruppe:Spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi. De vil også være av interesse for allmennleger, pasienter og pårørende
Retningslinjene anbefaler også organisering og kompetansekrav til sykehus som skal utrede og behandle denne pasientgruppen.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.