Nedgang for smertestillende

0
197

paracetamol 2f6fa48dSalg av paracetamol (bildet) og ibuprofen gikk ned med rundt fem prosent de første seks månedene i 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Andelene som selges utenom apotek er fortsatt svakt stigende.


Salget av reseptfrie smertestillende midler har gått ned:

Paracetamol:

  • Salg av reseptfrie pakninger målt i doser (DDD) gikk ned med fem prosent i 1. halvår 2014, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Vel halvparten av salget av reseptfritt paracetamol skjer utenom apotek.
  • Totalsalg (reseptfritt og reseptbelagt) gikk ned med én prosent. Reseptfritt salg av paracetamol utgjør en stadig synkende andel og utgjorde 43 prosent 1. halvår 2014, mot 45 prosent i samme periode i fjor.

Ibuprofen:

  • Salget av reseptfrie pakninger målt i doser (DDD) gikk ned med seks prosent i halvår 2014, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 38 prosent av reseptfritt salg av ibuprofen skjer utenom apotek.
  • Totalsalg (reseptfritt og reseptbelagt) gikk ned med tre prosent. Andelen reseptfritt salg var 55 prosent og andelen har vært stabilt over tid.

Nesespray ved tett nese

Totalt salg av reseptfrie nesesprayer som brukes ved nesetetthet har vært stabilt i 1. halvår 2014 i forhold til samme periode i 2013. Forbruket av kombinasjonen av xylometazolin og ipratropiumbromid (Zycomb®/Otrivin Comp) har økt i perioden, men fortsatt er det xylometazolin som dominerer salget. Salg i dagligvarehandelen av nesespray utgjorde en total andel på 61 prosent i 1. halvår 2014, mens andelen i 1.halvår 2013 var på 59 prosent. Nesespray skal brukes i korte perioder ved forkjølelse, men brukes også ved pollenallergi.

Allergitabletter

Salg av reseptfrie allergitabletter (cetirizin) som brukes ved pollenallergi økte med 18 prosent i 1. halvår 2014 i forhold til 1. halvår 2013. Våren 2014 var det en kraftig og tidlig pollensesong og dette ga høyt salg av alle allergimidler. Andelen cetirizin solgt i dagligvarehandelen var 22 prosent i 1. halvår 2014, stabil andel i forhold til forrige år. Reseptfrie pakninger utgjør en relativt liten andel (19 prosent) av totalsalget av cetirizin.

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler (« nikotintyggegummi») økte med 10 prosent i 1. halvår 2014 i forhold til 1. halvår 2013. Apotekene har hatt den største andelen av dette markedet siden det ble åpnet for salg utenom apotek, men dagligvarehandlenes andel øker gradvis og var 44 prosent i perioden. Totalsalget har økt gradvis over tid.

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt 70 200 doser nødprevensjon i 1. halvår 2014. Dette er nedgang på ni prosent i forhold til 2013. Av disse ble bare 4400 doser solgt i dagligvarehandelen. Andelen som selges i dagligvare har ligget stabilt på seks prosent.

Tabell 1: Salg av de mest solgte reseptfrie legemidler i dagligvarehandelen 1. halvår 2014 og andel (%) i dagligvare sammenlignet med 1. halvår 2013. Prosentvis endring i antall solgte doser (DDD) i forhold til 1. halvår 2013. *Oppstart av salg i dagligvarebutikker skjedde i hovedsak august 2013.

Salg av reseptfrie legemidler utenfor apotek 1. halvår 2014

Virkestoff

(ATC kode)

Bruksområde

Totalt reseptfritt salg i apotek og dagligvare 1.halvår 2014

angitt i DDD/1000 innbyggere/døgn

Prosentvis endring i antall DDD reseptfritt salg i forhold til 1. halvår 2013

Andel i dagligvare

1.halvår 2013

1.halvår

2014

Ibuprofen (M01AE01)

Smerter

9,2

-6 %

39 %

38 %

Paracetamol (N02BE01)

Smerter

14,9

-5 %

51 %

53 %

Nikotin

(N07BA01)

Røykavvenning

6,4

10 %

39 %

44 %

Oksymetazolin (R01AA05)

Nesetetthet ved forkjølelse

1,3

-7 %

Selges kun i apotek

Xylometazolin (R01AA07)

Nesetetthet ved forkjølelse

28,8

-1 %

64 %

66 %

Xylometazolin/

ipratropiumbromid (R01AB06)

Nesetetthet ved forkjølelse

1,7

18 %

*

33 %

 

 

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.