Nei takk til ebolamedisiner

0
105

Flere medier har i dag opplyst at Helsedirektoratet arbeider med planer for å kjøpe eksperimentelle medisiner i store kvanta. Det er misvisende. Det finnes i dag ingen godkjente medikamenter som har dokumentert effekt mot ebola. De som eventuelt tas i bruk vil være til utprøvende behandling. Behandlende lege må ta stilling til hva som er egnet til å prøve ut på den enkelte pasient.

– Det vi vet har effekt er støttende medisinsk behandling, for eksempel tilførsel av væske. Per i dag har vi ikke annen behandling med dokumentert effekt – det som finnes er medisiner som er til utprøving og under utvikling, sier assisterende helsedirektør Cecilie Daae.
Knapphet på medisiner
Helsedirektoratet jobber nå med å kartlegge hvilke produsenter og medikamenter som finnes og hvilke behov tjenesten måtte ha.
– Dersom hjelpearbeidere reiser til Vest-Afrika vil vi gjøre alt vi kan for at de, om de skulle bli smittet, vil få den beste tilgjengelige behandlingen. Dette vil vi gjøre i samarbeid med de som blir våre partnere i en eventuell utsendelse av helsearbeidere til Vest Afrika, sier Daae.
Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk jobber med et nordisk og internasjonalt samarbeid for å kunne få tilgang til medisiner.
– Det er knapphet på de eksperimentelle medikamentene og Helsedirektoratet vil lete etter gode og etisk forsvarlige mekanismer for hvordan disse fordeles etter medisinske behov på tvers av land, sier Daae.
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.