«Noas ark eller Titanic?»

0
434

ULF Norge har imponert med sin raske og effektive innsats for de uføre, og uttrykker et tydelig og godt metaforisk budskap overfor høringskomitèen på Stortinget.

ULF på beina

Lederen i ULF Norge, Ernie Naglestad, sier hun er overrasket over all støtten og alle de positive tilbakemeldingene hun har motatt på ULF Norge`s medium på internett.
Hun sier videre at hun er stolt av å ha vært med på å bidra til at organisasjonen har kommet seg på bena så raskt og at de faktisk har oppnådd å ha blitt hørt av sentrale politikere på Stortinget på så kort tid. Organisasjonen ble stiftet bare for ca en måned siden og har hatt kraftig tilvekst av medlemmer siden oppstarten.

«Vi opplever en enorm støtte blant våre medlemmer og brukere på internett. Men det er ikkebare medlemmer og brukere som støtter oss, det er også vanlige folk som støtter opp om vår enkle, men klare filosofi», sier hun.

«De svakeste i samfunnet vårt har alltid vært minst prioritert og neglisjert» sier Naglestad.

Vil ikke detaljestyre

Nestformann Jan Inge Iversen sier at ULF Norge ikke ønsker å detaljstyre komitèen eller regjeringen og derfor ønsker å avstå fra å detaljere sitt budskap overfor komitèen.

«Det er ikke vår oppgave å drifte nasjonen eller å løse politiske floker, det er det regjeringen som skal gjøre. Vi har stor respekt for det politiske miljøet og stoler på at rette kompetente Stortingsrepresentanter vil lytte til hva vi sier og at de vil gjøre sitt ytterste for å klare å løse flokene. Det er imidlertid vår oppgave å påse at regjeringen tar hensyn til de uføre og de svakerestillte i samfunnet vårt, samt å fremme krav på vegne av våre medlemmer. Det finnes ingen tvil om at de uføre har blitt fratatt sine muligheter til å integreres i arbeidslivet og sosiale miljøer, med sine statspålagte store økonomiske og helsemessige forkludringer. Slik sett er de uføre blitt gjort til offer for en økonomisk vekst som er aldeles kunstig fremstilt. Det har også for lite konsekvenser å feilbehandle de uføre i offentlig sektor» sier Iversen.

558

ULF Norge Uføres Landsforbund ble støttet av sine medarbeidere og tilhengere i Stortingshøringen.

«Det er heller ingen tvil om at de lavtlønnede arbeiderne i Norge også nærmer seg smertegrensen for hva som er en forsvarlig privatøkonomi» sier nestlederen i ULF Norge.

Iversen mener at de arbeiderne som som tjener minst i samfunnet, står i fare for å bli syke grunnet høyt arbeidspress med for lite avanse. «Mange med lav inntekt blir gjort til offer for et økonomisk press i en travel hverdag, som sannsynligvis fører til langvarige stressymtomer og lidelser på sikt» sier han. «Vi produserer uføre på løpende bånd, og politikerene forsøker å redde seg ut av krisen med å tvinge syke mennesker ut i arbeid igjen. Dette er et regnestykke som ikke går opp» sier Iversen.

«Kostholdet vårt påvirkes også av både dårlig økonomi og tidspress» sier han videre.

Nestlederen mener at samfunnet gjør seg selv en bjørnetjeneste med å frata pensjonistene sin kjøpekraft og selvhjelpende økonomi.

561

Arbeidsgruppen i ULF Norge i møte i Olso.
Etter Stortingshøringen hadde arbeidsgruppen i ULF Norge sammen med styret, et eget møte for å komme i gang med nye oppgaver.

«Vi er ikke ute etter å detaljstyre komitèen eller Stortinget» sier nestleder Jan Inge Iversen.

På spørsmål fra lederen i komitèen svarte nestlederen, Jan Inge Iversen, at han ikke kunne utdype resonnementet deres utover det de allerede hadde gjort, grunnet for kort tid til forberedelser, men at budskapet burde være klart nok.

Høring 3 nov 2014

Nestlederen i ULF Norge, Jan Inge Iversen, nektet å gå inn på detaljerte forhold på spørsmål fra komitèleder, Arve Kambe, fordi ULF Norge hadde hatt for kort tid på seg til å forberede sitt innlegg. ULF Norge ble påmeldt i siste liten, bare 10 minutter før fristen utløp. Nestlederen avsluttet sitt avsluttningsresonnement med “god gammel jærsk” og mente budskapet fra ULF Norge og deres tilhørere var klart nok.

ULF Norge har et klart og tydelig metaforisk budkap til regjeringen.

History Speeches 6001 Titanic Survivor Eyewitness still 624x352

Her kan du lese ULF Norge`s resonnement i stortingshøringen:

«Hei, vi kommer fra ULF Norge Uføres Landsforbund og representerer en gruppe medlemmer på facebook med ca 1000 brukere, foruten ca 300.000 uføre. 

Vi ble stiftet for ca en måned siden og kan derfor sies å være i sterk vekst.

For å gjøre som politikere flest, så begynner vi med det siste først. 🙂

Konsekvensene med å videreføre undertrykkelsen av de fattige og de uføre vil være den samme som før, nemlig at mange fattige og uføre vil måtte gå fra sine hjem og bli skjøvet ut i kulden som et resultat av uførereformen, som nå er meldt i anmarsj.

Det har vært et gjennomgående problem, lenge før den blåblå regjeringen tok over, at de uføre blir sykere og sykere av den behandlingen de får både av helsemyndigheter og samfunnet forøvrig. 

Videre har det blitt skjøvet et stort økonomisk ansvar over på de uføre, for å finne syndebukker og for å rettferdiggjøre den urett som er begått mot de svake i samfunnet. Man angriper de uføre med argumenter som mer vedgår lønnsforhandlinger, enn det egentlig vedgår realiteter.

Vi sitter i samme båt
Etter vårt hode befinner vi oss alle i samme båt, spesiellt med tanke på miljøet rundt oss. Problemet er bare at navnet på båten ikke er Noas ark, men Titanic, og at skipperen er betalt av rederiet og ikke sitt mannskap.

Det burde nemlig være mannskapet som eide båten, ikke kapitalistene.
For når sant skal sies så er det vel de som utgjør den viktigste ressursen ombord i skuta og slik sett ansvarligholdes om noe går galt i driften.

78108249.NyvcdBEL

De fattige og de syke i Norge blir nok en gang offret og forlatt i et synkende skip, mens skipper, mannskap og øvrige kapitalister er opptatt av å få på seg redningsvester, før skuta går ned. Og teller man opp antall redningsflåter, så ser man også en sammenheng mellom intensjoner og faktiske prioriteringer.

Man opplever nok en gang at man blir gjort til offer for en uforsvarlig politikk som har fått grobunn i vår kulturhistorie gjennom mange år, og slik sett har man legalisert en ren skjær mobbekampanje av en gruppe mennesker i Norge. Det er derfor svært lite tilittsvekkende å se at arbeids og sosialministeren, gang på gang, går ut i media for å stigmatisere de uføre som skattesvindlere, late og/eller «navere». Dette kan man bli syk av i seg selv.

Henstilling fra ULF Norge Uføres Landsforbund
Vår henstilling er derfor å stille et utvistelig krav om å heve grunnbeløpet i norsk pensjonspolitikk og å satse på en mer forsvarlig boligpolitikk fremover, for å styrke de uføres rettigheter. Vi foreslår følgelig at arbeid- og sosialkomitèen tar tak i driften rundt Nav og øker satsene til et forsvarlig nivå, slik at Nav i regi av kommunene slutter å gjøre de trygdede om til sosialklienter, i fremtiden.

synlig

Til ettertanke:
Om dere virkelig klarer å forestille dere hviken påkjenning det er for oss som en del av styret av ULF Norge, å stå her i dag uten kjennskap til hvilke prosedyrer og skikker som gjøres gjeldende her inne, og med all den usikkerheten rundt dette politiske emnet, ja så skjønner dere sikkert også hvordan vår hverdag egentlig er.

Vi er alle syke i denne organisasjonen, ikke glem det! Og om ikke dere ønsker å tilrettelegge Titanic for oss alle, så ønsker vi å bygge vår egen båt, nemlig Noas ark!» sa lederen i ULF Norge, Ernie Naglestad.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.