Nødnett utsatt på Sørlandet

0
245
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Sørlandet sykehus  skulle etter planen ha tatt i bruk nødnett  22. oktober 2014. ​​

Teknisk feil

En teknisk feil gjør at kontakten mellom AMK og nødnettet svikter. Feilen ligger altså ikke i selve nødnettet, men i kommunikasjonen mellom AMK og nødnettet. Problemet har vært kjent siden i februar og en midlertidig løsning har vært i bruk ved flere andre kommunikasjonssentraler. Etter testing i forrige uke viste seg at den midlertidige løsningen er ustabil ved AMK Sørlandet . Årsaken til det er ikke kjent. Av hensyn til beredskapen ved AMK Sørlandet, vurderer Helsetjenestens driftsorganisasjon at risikoen ved å ta i bruk nødnett er for stor. Denne beslutningen er tatt i samråd med AMK Sørlandet.
 

Jobber med løsning

Helsetjenestens driftsorganisasjon og Direktoratet for nødkommunikasjon jobber nå sammen med leverandøren av nødnett med å finne en løsning. De kan ikke si hvor lang tid det vil ta, men det jobbes for å få AMK Sørlandet og radiobrukere i området på nødnett så raskt som mulig. 
 
Helse, brann og politi har litt ulike tekniske løsninger. Helse har problemer med den midlertidige løsningen, som brann og politi ikke har. 
 
Politiet og brannvesenet tar i bruk nødnett som planlagt. Det vil bli avtalt lokalt hvordan samhandlingen mellom etatene håndteres i mellomtiden. 
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.