Nordisk afasidag 10. oktober

0
102

Afasiforbundet i Norge og søsterorganisasjoner på afasiområdet vil skape oppmerksomhet om afasi i Norge, Sverige, Danmark, Finland, og Island denne dagen.

Afasiforbundet i Norge vil være synlige på Oslo S fredag 10. oktober mellom klokken 14.00 og 16.00.

– I tillegg vil det være lokale markeringer ulike steder i landet. Vi retter fokus på å gi folk informasjon om hva afasi er og hva du kan gjøre i møte med en som har afasi, opplyser forbundsleder Ellen Borge i Afasiforbundet i Norge.

 

Det er cirka 15.000 nye tilfeller av hjerneslag i Norge hvert år. Hvert tredje hjerneslag gir afasi.

Dette kan også skyldes hodeskade, svulst eller infeksjon i hjernen.

Afasi betyr språkvansker. For den som er rammet kan det være vanskelig å snakke, lese, skrive og forstå det som sies.

 

Logoped-hjelp er det viktigste tilbudet for personer med afasi. Tidlig kartlegging av skaden og trening er viktig.

Logopeder mangler på flere sykehus og i flere kommuner.

 

Afasiforbundet i Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for personer med afasi og deres pårørende. Forbundet har 1800 medlemmer og 29 lokalforeninger.

 

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.