Norsk Folkehjelp i politisk streik

0
102
–Som fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon er det helt naturlig at Norsk Folkehjelp samlet gir sin støtte til en politisk markering mot en arbeidslivspolitikk som vil ramme de svakeste, sier Tørres.

Generalsekretæren annonserer derfor at hele organisasjonen kommer til å delta i streiken 28. januar.

Skyggesamfunn

Det er særlig forslaget om gi arbeidsgiverne utvidet adgang til midlertidige ansettelser som vil gå ut over de svakeste gruppene i samfunnet, blant dem asylsøkere og folk med minoritetsbakgrunn.

–Norsk Folkehjelp driver asylmottak og integreringsarbeid og ser hvor vanskelig det kan være for etniske minoriteter å komme ut i arbeidslivet. Med økt bruk av midlertidige ansettelser vil disse gruppene få en enda mer usikker arbeidssituasjon. Vi frykter at det etableres et skyggesamfunn av arbeidere uten rettigheter og sikker inntekt. Dette vil virke stikk i strid med det arbeidsministeren sier han ønsker å oppnå, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp etterlyser derimot tiltak for å sørge for at sårbare grupper og personer med minoritetsbakgrunn får en lettere inngang til fast jobb.

-Vi trenger en trygg arbeidslivspolitikk, og skreddersydde tiltak for de som faller utenfor. En handlingsplan og tiltakspakke for å få flere personer med innvandrerbakgrunn i arbeid hadde vært et godt sted å starte, sier Tørres.

Grunnmurslov

I tillegg til å ramme de svakeste, vil de foreslåtte endringene svekke organisasjonsnorge.

–Arbeidsmiljøloven er del av grunnmuren i velferdsnorge. Et angrep på arbeidsmiljøloven er også et angrep på demokratiske organisasjoners medbestemmelse i samfunnet. Vi jobber i flere land som ikke har denne typen grunnmurslover og hvor organisasjonslivet står langt svakere. Det opplever de som et demokratisk problem. Sterke organisasjonssamfunn er dessuten både mer omstillingsdyktige og vekstorienterte, sier Tørres.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.