Norsk spillepolitikk

0
153
Ilustrasjonsfoto. Foto: Colourbox
Ilustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Når Ekstrastiftelsen tar til orde for å ta norsk spillepolitikk tilbake til start, er det svært kloke ord.

 Innlegg av Ottar Dalset, tidligere leder i Norsk Lotteri og Automatbransjeforbund (NOAF).

I et politisk umotivert Norge, hvor Stortinget skulle hatt innflytelse og makt, har politikerne etter EFTA dommen i automatsaken sett en annen vei i spørsmål om spillepolitikk.

De har vært fornøyd med at andre, med mindre moralsk ballast står frem og taler monopolets sak. Underveis har organisasjonene med myndighetenes «velsignelse» tapt enorme summer.

 

Når ESA, EØS avtalens overvåkningsorgan har åpnet sak mot Norge som kan ende i nye juridiske basketak, bygger det på svært legitime grunner. I hovedsak at Norsk Tipping (NT) og myndighetene urettmessig utestenger andre aktører fra det norske spillemarkedet. Det er og flere ting som underbygger ESAs åpningsbrev. Det skal snart komme frem til Brussel , før saken får sin avklaring.

 

Spillene i NTs monopol har (med unntak av ”Odds’en”), aldri vært lovlige i forhold til EØS-avtalen. NT holder seg ikke innenfor grensene for automatdriften fastsatt av EFTA domstolen. Kontroll av spilleproblemer gjennom monopol har slått feil. Årsaken finnes i hovedsak i NTs aggressive reklame, som alminneliggjør og forherliger spill. Volumet og problemene øker.

 

Norsk Tipping ble pålagt å innrette seg etter en streng instruks gitt av Kulturdepartementet i brev av 17.11.2004. Det nevnte brev påvirket EFTA domstolens dom av 13.03.2007, som ga myndighetene medhold i opprettelsen av automatmonopolet. Allikevel har Norske myndigheter opptrådt slik at de har påkalt seg ESAs vrede. «Letter of formal notice» av 22.01.2014 påpeker klare brudd på EØS avtalen, som Norge MÅ etterkomme.

 

Nedturen for monopolet startet i 2003 med “Det store grepet”, som statsråd Svarstad Haugland lanserte i sammensvergelse med NT og de store organisasjonene.

«Grepet» skulle gi myndighetene full kontroll, større overskudd og færre spilleavhengige. Det oppsiktsvekkende var at det kort tid etter automatforbudet viste seg at strategien slo feil, og at de mistet kontroll over både spilltilbud, pengestrøm og problemer knyttet til spill! Myndighetene burde allerede da tatt grep, men det skjedde ikke. De så en annen vei!

 

I vakuumet som oppsto da automatbransjen avsluttet i 2007, la flere utenlandske spilleselskap ut kopier av norske spilleautomater på nett. De gjorde de store penger, og ca 10 mrd. kr har årlig rent ut av landet. Frivillige organisasjoner har tapt enorme beløp. Aftenposten har vist til en eksplosiv økning i spilleproblem på over 80 %, kun kort tid etter automatforbudet! Utvidelsen av monopolet skulle være garantien for at dette ikke skulle skje!

 

Myndighetene villeder med statistikk fra 2005 når de forherliger «oppryddingen» i automatmarkedet. Henvendelser til hjelpelinjen var skalert kanskje lavere i vårt siste driftsår i 2006/07 enn i 2012, året spilleavhengigheten påstås å være under kontroll. Nedgangen i problemene i 06/07 skyldes NOAFs mangeårige arbeid for en regulering. Vi selv «ryddet opp». NT kom til dekket bord. En grell kontrast til myndighetenes fremstilling.

 

Når ESA rører på seg, er tungetalen og umoralen som har hersket i argumentasjonen for spillemonopolet er avslørt. Det er prisen for at politikerne ikke så dansen rundt gullkalven, hvor penger og politisk makt var motivet.

 

Undertegnede har i flere tiår lagt ned en stor og langsiktig innsats for å kanalisere overskuddet fra private spill til frivillige organisasjoner. Det er et arbeid jeg med stolthet kan identifisere meg med. Kampen om automatmarkedet, en uryddig stygg og vanærende prosess satt i scene av myndighetene og NT satte en foreløpig stopper arbeidet. ESAs brev forteller at det MÅ trekkes helt nye linjer for spillepolitikken for å unngå nye juridiske basketak.

 

I dette bildet er det min visjon er at norske organisasjoner igjen kan få sine økonomiske behov direkte ivaretatt. I fremtiden gjennom et norskeid privatrettslig lotteriselskap. Modellen ligger klar. Den vil ivareta grunnprinsippene i Norsk spillepolitikk, oppfylle ESAs retningslinjer, og den vil ivareta organisasjonenes økonomiske behov på en optimal måte!  Snart kan den bli offisiell!

 

Jeg ser frem til en åpen og ærlig dialog om Norsk spillepolitikk, uten oppkonstruerte fiendebilder.

Det har vært nok av Myndighetenes uutholdelige letthet – i håndteringen av Norsk spillepolitikk.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.