Norske sykehjem gir mest antibiotika

0
175

B9E5209392En av 21 beboere i de norske sykehjemmene som deltok i den europeiske prevalensundersøkelsen, HALT-2, hadde en helsetjenesteassosiert infeksjon. Det gis mer forebyggende antibiotikabehandling av urinveisinfeksjoner i norske sykehjem enn i sykehjem i andre europeiske land, viser undersøkelsen.

I april/mai 2013 deltok 21 norske sykehjem i den europeiske prevalensundersøkelsen HALT-2, i regi av European Center for Disease Control and Prevention (ECDC). Det var 19 europeiske land som deltok i undersøkelsen. Data ble samlet inn på en dag i en gitt uke. To forskjellige spørreskjemaer ble benyttet; et om organisatoriske forhold ved sykehjemmet, som infeksjonskontrollsystemer og bemanning, et annet om beboerne, samt forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk blant beboerne.

Norske deltagere

Totalt 1 387 beboere fra 21 norske sykehjem ble inkludert i undersøkelsen. Av beboerne var 77 prosent kvinner, 59 prosent var eldre enn 85 år på undersøkelsessdagen, 62 prosent var inkontinente, og 72 prosent var desorientert med hensyn på tid og/eller rom. De 21 sykehjemmene utgjør omtrent 2 prosent av alle norske sykehjem. Resultatene er derfor ikke nødvendigvis representative for alle sykehjem i Norge.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.