Ny lungekreftmedisin godkjent

0
200
lungekreftmedisin
Ny lungekreftmedisin godkjent

Zykadia (ceritinib) er den første godkjente behandlingen i Norge for denne pasientgruppen.

Statens legemiddelverk har godkjent Zykadia (ceritinib) til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfom kinase (ALK) -positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som tidligere har blitt behandlet med crizotinib.

 

Lungekreftmedisin
Godkjenningen er basert på 2 studier, som viste effekt i form av totalrespons hos inntil 56,4% av pasientene, varighet av respons på inntil 9,2 måneder og progresjonsfri overlevelse på inntil 6,9 måneder.
Pasienter med og uten hjernemetastaser hadde sammenlignbar effekt av behandlingen med Zykadia.

 

Gentester for skreddersydd behandling
“Det er imponerende tall som blir presentert for Zykadia. Dette er en behandling som er effektiv for pasienter med ikke-småcellet lungekreft, og som har fått påvist den såkalte ALK-mutasjonen gjennom gentester. Disse testene er nå en del av en etablert rutine for pasienter som har denne svulsttypen, noe som har gjort det mulig å tilby mer skreddersydd behandling enn tidligere, ” kommenterer overlege dr. med. Odd Terje Brustugun, onkolog ved Radiumhospitalet og leder i Norsk lungekreftgruppe.

 

Betydelig i lungekreftmålestokk
”Zykadia har, på lik linje med andre målrettede terapier, en høy responsrate, så lenge en har valgt ut riktig pasient gjennom gentesting for ALK-mutasjonen. Varigheten av effekten er også veldig bra, det er snakk om halvannet års tid i gjennomsnitt for pasienter som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer. I lungekreftmålestokk er det ganske betydelig. Særlig når vi vet at normal prognose fra diagnose til død er under ett år for lungekreftpasienter,” sier dr. Brustugun i en kommentar.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.