Nye data om kaloriforbruk

0
232
Førsteamanuensis og testleder ved fysiologiske lab Asgeir Mamen (Norges Helsehøyskole) sammen med student Isabel Hartung (NHCK)  på tredemøllen, under kalibrering av måleapparat.
Førsteamanuensis og testleder ved fysiologiske lab Asgeir Mamen (Norges Helsehøyskole) sammen med student Isabel Hartung (NHCK) på tredemøllen, under kalibrering av måleapparat.

KALORIFORBRUK:

Norges Helsehøyskole er i gang med et multisenterprosjekt sammen med Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo og Akershus. Bakgrunnen er at mange av tabellene som viser forbruk av energi er basert på målinger gjort så langt tilbake som 50-tallet.

– Formålet med studien er å kartlegge energikostnaden innen ulike dagligdagse
aktiviteter. Vi har anskaffet bærbart oksygenopptaksutstyr som nøyaktig måler
energikostnaden ved for eksempel plenklipping, husvask, turgåing og lignende. Planen
er å kartlegge en rekke aktiviteter de neste årene, fordelt på de ulike skolene,
forteller professor Per Morten Fredriksen, Institutt for fysisk aktivitet,
ernæring og folkehelse, ved Norges Helsehøyskole.

Foreldet data
Fredriksen forteller at noen av dataene som i dag brukes for å måle hvor mye
energi vi forbruker ved ulike fysiske aktiviteter er målinger som ble gjort på
50-tallet. En del vektklubber har for eksempel målinger på mange aktiviteter
som er basert på gammel dokumentasjon.

– I dag har vi helt andre metoder og apparater for å finne ut reelt forbruk av
energi målt ved hjelp av målinger basert på oksygenopptak. Dette er viktig grunnforskning
som danner grunnlag for nyere og bedre oversikter over forbruk av energi.
Prosjektet innebærer deltakelse av svært mange forsøkspersoner så en
multisenterstudie er avgjørende for å få dette gjennomført. Vi må ta hensyn til
alder, kjønn, vekt, treningstilstand og intensitetsnivå på aktiviteten, sier
Fredriksen.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.