Nye rusmidler tar flere liv i Norge

0
314

Markedet for rusmidler er i stadig endring, og det dukker opp nye psykoaktive stoffer (NPS) hvert år. En rekke land, inkludert Norge, har innført nye regler for å håndtere disse stoffene, men det er vanskelig å håndheve da disse stoffene stadig modifiseres for å omgå eksisterende lovverk. Ved å erstatte ett enkeltatom med et annet kan en skape et nytt og uregulert stoff, med potensielt nye og uventede egenskaper.

 

Nye rusmidler tar flere liv i Norge

Ifølge European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) har nærmere 300 slike stoffer dukket opp siden 2005. De fleste av disse tilhører gruppene syntetiske cannabinoider eller kantinoner, og det er begrenset kunnskap om hvilke effekter de gir på kort og lang sikt.
NPS-dødsfall i Norge
Forskere ved Folkehelseinstituttet viser i en ny studie at NPS brukes også i Norge, og at de kan knyttes til dødsfall hos ungdom. I dennes studien ble det gjort rettsmedisinske undersøkelser i forbindelse med to unaturlige dødsfall hos ungdommer. Både rettsmedisinske obduksjoner og rettstoksikologiske undersøkelser ble gjennomført.
Resultatene viser blant annet at:
Begge dødsfallene kan knyttes til det psykoaktive stoffet AH-7921, et syntetisk morfinlignende stoff som selges på internett
Andre NPS kan også ha vært medvirkende årsak, og ble funnet i blodet ved begge tilfellene
Sannsynligvis var kombinasjonen av AH-7921 med andre stoffer årsaken til dødsfallene

Stor risiko
Forsker Silja Skogstad Tuv, ved avdeling for farmakologisk og toksikologisk fortolkning ved FHI, mener det er viktig å være klar over faren knyttet til bruk av slike stoffer.
– Artikkelen dokumenterer at det kan være svært stor risiko forbundet med NPS-bruk. Helsepersonell må være klar over hva som finnes tilgjengelig på nett, og hvilken risiko det innebærer å bruke slike stoffer. Informasjon om dette kan brukes både til forebygging og opplysning til sårbare grupper, spesielt ungdom, sier hun.

Forskning nødvendig
Tuv påpeker også at det er nødvendig med mer forskning på området:
– Det finnes lite kunnskap om giftigheten av hvert enkelt stoff, vi trenger mer kunnskap her. I denne typen analyser er det ofte flere stoffer som blir påvist, og dette vanskeliggjør fortolkningen, sier hun.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.