Øk forskningen på demens nå!

0
188

Denne uken arrangerte Verdens helseorganisasjon (WHO) sin første konferanse på regjeringsnivå om demens. Demens er i ferd med å bli et av verdens største folkehelseproblemer, og ikke bare i rike land. Allerede er forekomsten av demens størst i lav- og middelinntekstland, og i framtida vil den største veksten skje i disse landene.

I dag lever over 47 millioner mennesker over hele verden med demens. Beregninger anslår at antallet vil dobles til over 75 millioner innen 2030 og mer enn tredobles innen 2050.
Demens medfører svært store belastninger, ikke bare for dem som selv rammes, men også for pårørende og samfunnet. Derfor sto blant annet behovet for økt forskning på agendaen i denne ukens WHO-møte. Det er helt nødvendig å øke forskningsinnsatsen, både ved universitetene og i den farmasøytiske industrien, for å finne ut hvordan vi kan kurere og behandle demens.
For et drøyt år siden samlet det norske folk inn midler til å bekjempe demens i TV-aksjonen 2013. Av den totale summen på over 230 millioner, har Nasjonalforeningen for folkehelsen satt av hele 82 millioner kroner til Demensforskningsprogrammet.
I forbindelse med WHO-møtet oppfordret demensorganisasjoner over hele verden sine regjeringer til å øke bevilgningene til demensforskning. I Storbritannia har statsministeren nylig offentliggjort at de gir hele 3,6 milliarder kroner til etableringen av et internasjonalt forskningsinstitutt.
– Nasjonalforeningen for folkehelsen oppfordrer den norske regjeringen til å ta et tilsvarende krafttak, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt. – Dette må vi prioritere, ikke bare fordi vi er et av verdens rikeste land, som bør bidra i solidaritet med andre land som står overfor betydelig større utfordringer enn vårt eget. Men også fordi det er dette som først og fremst er ønsket av alle som er rammet av demens.
FAKTA
  • Demens skyldes sykdom i hjernen, og fører til blant annet hukommelsesproblemer, redusert orienteringsevne og språkproblemer.
  • I Norge lever over 70 000 med demens og 300 000 er nære pårørende.
  • Demenssykdommene utvikler seg gradvis og er dødelige
SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.