Økning i klamydia i Norge

0
157

 

Bruk kondom, er rådet mot økning i klamydia.
Bruk kondom, er rådet mot økning i klamydia.

I 2013 ble det diagnostisert 22 946 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 tilfeller av lymfogranuloma venerum (LGV). Meldte tilfeller av klamydia viser en økning på 6 % fra 2012. Det har vært en tilsvarende økning i antall som har testet seg for klamydia fra 2012 til 2013. Forekomsten av klamydia i Norge har vært stabilt høy gjennom mange år.

 

Økning i klamydia

Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge.

Blant de diagnostiserte i 2013 var 59 % kvinner. Aldersgruppene under 25 år utgjorde 68 % av alle tilfellene, og flest tilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år både hos kvinner (47 %) og menn (44%). Blant de under 25 år utgjør kvinnene 66 % av de diagnostiserte. Kjønnsfordelingen jevner seg ut med stigende alder, og i aldersgruppene over 30 år finner vi noe flere menn (58 %). Den observerte forekomsten var høyest i Finnmark, Oslo, Troms og Nordland.

– Tallene gjenspeiler i stor grad hvem som velger å teste seg og ikke nødvendigvis den reelle fordelingen av klamydia i befolkningen, sier seniorrådgiver Hilde Kløvstad. Det reelle antall smittede i befolkningen er derfor ukjent.

– Klamydia er uten symptomer i 60-80 % tilfellene. De fleste merker derfor ikke at de har infeksjonen. Ubehandlet kan klamydia hos et fåtall av de smittede gi komplikasjoner. Problemer med å bli gravid er eksempel på dette. Klamydia kan enkelt behandles med antibiotika. Testing og behandling er gratis, sier Kløvstad.

– Er du under 25 år og seksuelt aktiv bør du teste deg ved hvert partnerbytte slik at du unngår komplikasjoner og ikke smitter andre. Flere kvinner enn menn tester seg for klamydia. Det er nå viktig at flere unge menn tester seg, sier Kløvstad.

Lymfogranuloma venerum (LGV)

LGV er en seksuelt overførbar infeksjon som skyldes smitte med en annen serotype (L1, L2, L3) av klamydiabakterien enn den vanlige klamydiainfeksjonen.

I 2013 ble data om LGV for første gang innhentet som et ledd i klamydiaovervåkingen. Alle de 26 tilfellene diagnostisert med LGV i 2013 var menn, median alder var 45 år (min 23-max 56) og alle var bosatt på Østlandet, hvorav 23 i Oslo. Siden 2006 har det blitt diagnostisert et 40 talls tilfeller av LGV blant menn som har sex med menn (msm) i Norge.

Symptomer på LGV er vanligvis sår på kjønnsorganer eller ved endetarmen, etterfulgt i løpet av noen uker av lymfeknutesvulster i lysken eller anorektalt syndrom (rektale smerter og kløe og blodig utflod fra anus). Ubehandlet kan LGV medføre fisteldannelser, abscesser og kronisk lymfeobstruksjon.

Leger bør være oppmerksom på LGV hos mannlige pasienter som har sex med andre menn. Standard behandling ved genital klamydia er ikke tilstrekkelig ved LGV. Ved positivt funn av rektal klamydia bør prøve derfor undersøkes videre for LGV (dvs. serotype L1, L2 eller L3).  Per juni 2014 utføres slik serotyping kun ved Fürst medisinske laboratorium og St.Olavs hospital i Trondheim.

Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og evt. behandling for seksuelt overførbare infeksjoner. Det er viktig at personer som diagnostiseres med seksuelt overførbare infeksjoner får tilfredsstillende smittevernrådgiving og at det gjennomføres smitteoppsporing rundt hvert tilfelle.

Bruk kondom

Bruk av kondom forebygger smitte av klamydia og LGV. Det viktigste du kan gjøre for å beskytte deg selv og din seksualpartner mot disse infeksjonene er å bruke kondom, sier Kløvstad.

SHARE
Helseinfo er en informasjonskanal. Vi formidler helsenyheter, helseblogg om kosthold og trening, pressemeldinger og annen helseinformasjon. Vi skriver om helse i Norge og formidler også helsesaker fra utlandet.